RSS Feed

Posts Tagged ‘#EnelInteriordeInterior’

 1. Por una rebelión ciudadana el #12M15M. Defendamos derechos y libertades #EnElInteriordeInterior

  abril 26, 2012 by iaioflautas

  PDF
  @IAIOFLAUTAS PER UNA REBEL·LIÓ CIUTADANA EL #12M15M ,
EN DEFENSA DELS DRETS I LLIBERTATS CIVILS I PER LA LLIBERTAT DELS VAGUISTES EMPRESONATS SENSE JUDICI

  Els Pressupostos i darreres mesures presentades pel govern aprofundeixen  en la línia de destruir la sanitat i educació públiques i universals, ens aboquen a la depressió econòmica i  fan que el futur sembli incert i gris.  Però tenim una bona notícia: el futur no està escrit. Està en les nostres mans que sigui diferent.

  Les @iaioflautas creiem que és imprescindible una rebel·lió ciutadana contra els plans de l’oligarquia financera i els seus polítics còmplices, que volen garantir els seus beneficis sacrificant les nostres vides. El 12 de Maig, celebrant el primer aniversari de l’emergència del gran moviment ciutadà  del 15M, tenim l’oportunitat: farem una massiva i pacífica mobilització  europea i mundial.

  I direm que tenim alternatives, un pla de rescat ciutadà amb 5 exigències per garantir el dret a l’existència per al 99%:

  1. Ni un euro més per rescatar els bancs.

  2. Educació, sanitat pública i de qualitat. 

  3.  No a la precarietat. Retirada de la reforma laboral  i la jubilació als 67.

  4. Dret a l’habitatge digne

  5. Renda Bàsica universal

  Avui, 26 d’abril, ocupem la seu del Departament d’Interior i no marxarem fins que no ens rebi el màxim responsable. Estem #enelinteriordeInterior per denunciar:

  els plans de reforma del codi penal  per estendre la legislació antiterrorista anunciats pel Ministre de l’Interior i les declaracions del conseller Felip Puig  promovent la restricció del dret de reunió, l’enduriment del codi penal, el foment de la delació ciutadana, així com l’empresonament i detenció preventiva.

  – la pràctica policial repressiva contra els vaguistes del 29M arreu de l’Estat, on diverses participants en piquets han estat detingudes. I,  molt en particular, l’actuació del Departament d’Interior de la Generalitat i el cos de Mossos d’Esquadra que han practicat detencions arbitràries, identificacions massives en concentracions pacífiques, han detingut sindicalistes, promocionen la delació ciutadana mitjançant una web i demanen llistes de participants a les assemblees de les facultats universitàries.

  l’injust i increïble empresonament sense judici de l’ Isma,  en Dani i en  Javi, per participar a un piquet estudiantil a Diagonal la matinada de la Vaga General del 29M, i  el més recentde la sindicalista Laura, per fer una performance.

  Només hi ha una explicació a tant despropòsit. Els poderosos estan inquiets i volen atemorir-nos per a què no ens expressem pacíficament als carrers, però els demostrem que no tenim por i tornarem a conquerir el nostre dret a estar al carrer.

  Que no estem disposades a perdre els drets d’expressió, manifestació, reunió i vaga, que tant vam lluitar en la nostra joventut per conquerir.
  Que volem la llibertat dels nois empresonats!
  Que el 12M tornarem al carrer #sensepor!
  #EnElInteriordeInterior

  Més fotos aquí (fotos oscar martínez)

  @IAIOFLAUTAS POR UNA REBELIÓN CIUDADANA EL #12M15M , EN DEFENSA DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES CIVILES Y POR LA LIBERTAD DE LOS HUELGUISTAS  ENCARCELADOS SIN JUICIO

  Los Presupuestos y últimas medidas presentadas por el gobierno profundizan en la línea de destruir la sanidad y educación públicas y universales, nos abocan a la depresión económica y hacen que el futuro parezca incierto y gris. Pero tenemos una buena noticia: el futuro no está escrito. Está en nuestras manos que sea diferente.

  Las @iaioflautas, creemos que es imprescindible una rebelión ciudadana contra los planes de la oligarquía financiera y sus políticos cómplices, que quieren garantizar sus beneficios sacrificando nuestras vidas. El 12 de Mayo, celebrando el primer aniversario de la emergencia del gran movimiento ciudadano del 15M, tenemos la oportunidad: haremos una masiva y pacífica movilización europea y mundial.

  Y diremos que tenemos alternativas, un plan de rescate ciudadano con 5 exigencias por garantizar el derecho a la existencia por el 99%:

  1. Ni un euro más para rescatar a los bancos.

  2. Educación, sanidad pública y de calidad.

  3 . No a la precariedad. Retirada de la reforma laboral y la jubilación a los 67.

  4. Derecho a la vivienda digna

  5. Renta Básica universal.

  Hoy, 26 de abril, ocupamos el Departamento de Interior y no nos marcharemos hasta que nos reciba el máximo responsable. Estamos #enelinteriordeInterior para denunciar:

  los planes de reforma del código penal para extender la legislación antiterrorista anunciados por el Ministro del Interior y las declaraciones del Conseller Felip Puig promoviendo la restricción del derecho de reunión, el endurecimiento del código penal, el fomento de la delación ciudadana, así como el encarcelamiento y detención preventiva

  -la práctica policial represiva contra los huelguistas del 29M por todo el Estado, habiendo sido detenidas participantes en piquetes. Y muy en particular la actuación del Departamento de Interior de la Generalitat y el cuerpo de Mossos d’Esquadra que han practicado detenciones arbitrarias, identificaciones masivas en concentraciones pacíficas, han detenido a sindicalistas, promocionan la delación ciudadana mediante una web y piden listas de participantes a las asambleas de las facultades universitarias.

  el injusto e increíble encarcelamiento sin juicio de Isma, Dani y Javi, por participar en un piquete estudiantil en Diagonal la madrugada de la Huelga General del 29M, y el más reciente  de la sindicalista Laura, por hacer una performance.

  Sólo hay una explicación a tanto despropósito. Los poderosos están inquietos y quieren atemorizarnos porque no nos expresamos pacíficamente a las calles, pero los demuestramos que no tenemos miedo y volveremos a conquistar nuestro derecho a estar a la calle.

  Que no estamos dispuestas a perder los derechos de expresión, manifestación, reunión y huelga, que tanto luchamos en nuestra juventud por conquistar.
  Que queremos la libertad de los chicos encarcelados!
  Que el 12M volveremos a la calle #sinmiedo!