RSS Feed

‘movilizazión’ Category

 1. Pensions i vida digna

  marzo 14, 2018 by iaioflautas

  Davant la convocatòria de les amigues de la Marea Pensionista el dia 24 a les 11h a Pl. Urquinaona a Barcelona les @iaioflautas participarem i creiem que governs, plataformes electorals, banquers, l’1% són els responsables. Per fer possible #PensionsIVidaDigna per a les nostres filles és necessari un nou concepte de l’estat, cal #TempsDeRepúbliques i de #AdiosBorbons.

  Pensions contemplades en els pressupostos generals de l’estat, dignes i iguals per a homes i dones i al marge del temps cotitzat.

  #FemlosFora #VidaDignaPerEl99%

  #PensionsIVidaDignePerlesNostresFilles


 2. Pensiones y vida digna

  marzo 14, 2018 by iaioflautas

  Ante la convocatoria de las amigas de la Marea Pensionista el día 24 a las 11h en Pz Urquinaona en Barcelona las @iaioflautas participaremos y creemos que gobiernos, plataformas electorales, banqueros, el 1% son los responsables. Para hacer posible #PensionesYVidaDigna para nuestras hijas es necesario un nuevo concepto del estado, es necesario #TiemposDeRepublicas y de #AdiosBorbones
  Pensiones contempladas en los presupuestos generales del estado, dignas e iguales para hombres y mujeres y al margen del tiempo cotizado.
  #HayQueEcharlos #VidaDignaParaEl99
  #PensionesYVidaDignaParaNuestrasHijas
  @iaioflautas


 3. DIUMENGE: 25 de Febrer – Defensem les nostres Pensions i el futur de les nostres filles i netes.

  febrero 19, 2018 by iaioflautas

  DIUMENGE: 25 de Febrer a CANET DE MAR a les 11 h el recent creat col·lectiu iaioflautes de Calella i diferents col·lectius de Canet, organitzen un CERCAVILA amb el tema «ON ESTAN ELS NOSTRES DINERS» Defensem les nostres Pensions i el futur de les nostres filles i netes. Els actes finalitzaran amb una «XORIZADA POPULAR». Us hi esperem!
   
  DOMINGO: 25 de Febrero en CANET DE MAR a las 11 h el recién creado colectivo yayoflautas de Calella y diferentes colectivos de Canet, organizan un PASACALLES con el tema «DONDE ESTÁ NUESTRO DINERO» Defendemos nuestras Pensiones y el futuro de nuestras hijas y nietas. Los actos finalizarán con una «XORIZADA POPULAR». Os esperamos!

 4. El 15J exigim #ReferendumRealJa i que els pobles decidim

  junio 8, 2014 by iaioflautas

  El diumenge 15 de juny sortim al carrer per exigir un #ReferendumRealJA, una convocatòria a la qual hem convocat a un ampli espectre de col·lectius. Som els pobles que decidim el nostre futur i la nostra forma de govern, no la casta aristocràtica, ni l’oligarquia.

  Per això, ens trobarem a plaça Catalunya (Barcelona), espai de confluència i creació de poder popular el 15 Juny a les 11h. No oblideu la gorra, armilla i agua, que fa molta calor.

  Aquí tens l’event de facebook per convidar amics i amigues i moure-ho https://www.facebook.com/events/789992837697986/

  Estigueu atentes! Durant la setmana tenim preparades algunes sorpreses.

  No permetrem que ells decideixin per nosaltres, som la República del 99%
  Per un #ReferendumRealJA
  Els pobles decidim!

  ReferendumRealJa

  La mobilització popular d’aquests anys exigint democràcia real i dret a l’existència de les persones davant unes institucions que han posat per davant els interessos de les oligaquies i els bancs, ha posat en crisi el règim de la Transició.

  És en aquest context, el d’un moviment de les elits per refermar el seu poder i el seu projecte, que es produeix l’abdicació i recanvi a la Corona que tindrà lloc el proper 18 de juny. En vindran més: canvis limitats i pactats de reforma política per combatre la possibilitat ben real d’una ruptura democràtica i l’apertura d’un procés constituent protagonitzats pel 99%.

  Es tracta d’un moviment des de dalt, de blindatge oligàquic i de negar-nos als ciutadans i ciutadanes ser protagonistes de les nostres vides i als pobles el seu dret a decidir el seu futur. Davant els pactes des de dalt, volem decidir, volem democràcia.

  Exigim la realització d’un referèndum que permeti al conjunt dels ciutadans i ciutadanes escollir el cap d’estat (un dret que avui no existeix) i quin model d’estat volen tenir (monarquia o República).

  Ens sumem a totes les iniciatives que s’estan organitzant en aques sentit. I convoquem a una Festa per la Democràcia el 15 de juny a les 11:00 a Pl. Catalunya i a totes les places d’atres municipis que es vulguin afegir.

  Fem una crida a votar a www.referendumrealya.com a les urnes habilitades o a través d’internet, a sortir al carrer el propi dia 19J en què Felip VI serà coronat, així com per exigir procés constituent el dia 21J i el 22J per exigir que el Poble Català decideix; cap pacte cap rei.

  Davant reformes lampedusianes, ruptura democràtica
  Som el 99% i volem decidir
  El 15J fem democràcia

  —————————————————————————————————–
  El 15J, exigimos #ReferendumRealJa y que los pueblos decidamos

  La movilización popular de estos años exigiendo democracia real y derecho a la existencia de las personas ante unas instituciones que han puesto por delante los intereses de las oligaquies y los bancos, ha puesto en crisis el régimen de la Transición.

  Es en este contexto, el de un movimiento de las élites para afianzar su poder y su proyecto, que se produce la abdicación y recambio a la Corona que tendrá lugar el próximo 18 de junio. Vendrán más: cambios limitados y pactados de reforma política para combatir la posibilidad muy real de una ruptura democrática y la apertura de un proceso constituyente protagonizadospor el 99%.

  Se trata de un movimiento desde arriba, de blindaje oligàquico y de negar a los ciudadanos ser protagonistas de nuestras vidas y a los pueblos su derecho a decidir su futuro. Ante los pactos desde arriba, queremos decidir, queremos democracia.

  Exigimos la realización de un referéndum que permita al conjunto de los ciudadanos escoger el jefe de estado (un derecho que hoy no existe) y qué modelo de estado quieren tener (monarquía o República).

  Nos sumamos a todas las iniciativas que se están organizando en esta sentido. Y convocamos a una Fiesta por la Democracia el 15 de junio a las 11:00 en Pl. Catalunya y a todas las plazas de otros municipios que se quieran añadir.

  Hacemos un llamamiento a a votar en www.referendumrealya.com en las urnas habilitadas o a través de internet, a salir a la calle el mismo día 19J en que Felip VI será coronado, así como para exigir proceso constituyente el día 21J y el 22J para exigir que el Pueblo Catalán decide; ningún pacto, ningún rey.

  Ante una reforma lampedusiana, ruptura democrática
  Somos el 99% y queremos decidir
  El 15J hagamos democracia


 5. #SOMBARCELONA

  mayo 28, 2014 by iaioflautas

  unnamed


 6. Per una banca pública, ètica i social. Perquè l’hem pagada i és nostra, l’ocupem #CXpública

  abril 25, 2014 by iaioflautas

  Avui 25 d’abril ocupem les oficines centrals de Catalunya Caixa, a Pl. Antonio Maura 6, perquè és nostra, l’hem pagat amb els diners de tots i totes, i cal que la posem al servei de totes i tots. No se la poden malvendre. Cal posar-la al servei de totes i tots.

  La nostra primera acció va consistir en denunciar els rescats bancaris com a socialització de pèrdues, convertides en deute públic,la gran coartada per les polítiques d’austeritat i la fi de drets socials bàsics. Demanàvem la garantia del dret a l’habitatge (aturant els desnonaments i amb lloguer social dels parc d’habitatges buits en mans de les entitats financeres) i assenyalàvem la necessitat de reorientar l’economia cap a cobrir els drets i les necessitats de les persones.

  Avui aquestes reivindicacions són més vives que mai i no podem permetre que segueixin engreixant la riquesa i el poder de la gran banca a costa de la vida del 99%. Per això subscribim la campanya per una banca pública, ètica i social, en què s’inscriu l’acció d’avui.

  Posem fi al saqueig del que és de totes! Al 99% el que és del 99%!
  Banca pública, ètica i social. Fem-la nostra.


  MANIFEST PER UNA BANCA PÚBLICA, ÈTICA I SOCIAL

  Una de les manifestacions més visibles de la privatització i desmantellament de l’Estat social és el repartiment del botí de les caixes d’estalvi entre els principals bancs privats: BBVA, Santander, la Caixa i Sabadell.

  Els bancs nacionalitzats (Bankia, CatalunyaCaixa i Novacaixagalicia), als que s’ha injectat milions d’euros de fons públics, pertanyen legítimament a la ciutadania. Encara som a temps d’impedir que siguin regalats a entitats privades i de reclamar que les seves infraestructures constitueixin l’embrió d’una banca pública.

  Enfront de la banca privada especuladora proposem la creació d’una banca pública, ètica i amb control social.

  Exigim recuperar les caixes reprivatitzades i nacionalitzades i els actius de Sareb per posar-los al servei de la societat.

  ● Per preservar els diners públics utilitzats.
  ● Per crear un parc d’habitatges públics.
  ● Com a eina per a superar la crisi actual tornant el flux de crèdit i per a impulsar un altre model productiu amb criteris ètics i sostenibles.
  ● Com a contrapès al poder de la banca privada.
  ● Com a impulsora d’unes finances transparents, ètiques i amb control democràtic i social i com a part d’una estratègia per recuperar la sobirania econòmica.

  En suma, per convertir els serveis financers en un servei públic.

  http://bancapublica.org

  logo_banca_publica

  Por una banca pública, ética y social . Porque lo hemos pagado y es nuestra, la ocupamos #CXpública

  Hoy 25 de abril  ocupamos las oficinas centrales de Catalunya Caixa, en Pl. Antonio Maura 6,  porque es nuestra, la hemos pagado con el dinero de todos y todos,  y es necesario que la pongamos al servicio de todas y todos. No la pueden malvender. Hay que ponerla al servicio de todas y todos.

  Nuestra primera acción consistió en denunciar los rescates bancarios como socialización de pérdidas, convertidas en deuda pública, la gran coartada por las políticas de austeridad y el fin de los derechos sociales básicos. Pedíamos la garantía del derecho a la vivienda (deteniendo los desahucios y con alquiler social de los parque de viviendas vacías en manos de las entidades financieras) y señalábamos la necesidad de reorientar la economía hacia cubrir los derechos y las necesidades de las personas.

  Hoy estas reivindicaciones están  más vivas que nunca y no podemos permitir que sigan incrementando la riqueza y el poder de la gran banca a costa de la vida del 99 %. Por eso suscribimos la campaña por una banca pública, ética y social, e lal que se inscribe la acción de hoy.

  Pongamos fin al saqueo de lo que es de todos! Al 99% lo que es del 99%!
  Banca pública, ética y social. Hagámosla nuestra!

  MANIFIESTO POR UNA BANCA PÚBLICA , ÉTICA Y SOCIAL

  Una de las manifestaciones más visibles de la privatización y desmantelamiento del Estado social es el reparto del botín de las cajas de ahorro entre los principales bancos privados: BBVA, Santander, la Caixa y Sabadell.

  Los bancos nacionalizados ( Bankia, CatalunyaCaixa y Novacaixagalicia), a los que se ha inyectado millones de euros de fondos público , pertenecen legítimamente a la ciudadanía. Aún estamos a tiempo de impedir que sean regalados a entidades privadas y de reclamar que sus infraestructuras constituyan el embrión de una banca pública.

  Frente a la banca privada especuladora proponemos la creación de una banca pública , ética y con control social.

  Exigimos recuperar las cajas reprivatitzades y nacionalizadas y los activos de Sareb para ponerlos al servicio de la sociedad.

  ● Para preservar el dinero público utilizado.
  ● Para crear un parque de viviendas públicas.
  ● Como herramienta para superar la crisis actual volviendo el flujo de crédito y para impulsar otro modelo productivo con criterios éticos y sostenibles.
  ● Como contrapeso al poder de la banca privada.
  ● Como impulsora de unas finanzas transparentes, éticas y con control democrático y social y como parte de una estrategia para recuperar la soberanía económica.

  En suma , para convertir los servicios financieros en un servicio público.

  http://bancapublica.org

  cxpublica3CXpublica6CXpublica5


 7. Crónica de la participación de @iaioflautas en las Marchas de la Dignidad #22M

  abril 8, 2014 by iaioflautas


 8. Ocupem ENDESA per denunciar la pobresa energètica. Per una vida digna #dretsenergètics pel 99%

  marzo 28, 2014 by iaioflautas

  Avui 28 de març, ocupem les oficines de FECSA-ENDESA a  Avinguda Vilanova 12-14 (Barcelona) per posar sobre la taula que es nega el dret a l’existència sistemàticament a milers i milers de persones. Per això ens sumem a l’Aliança contra la pobresa energètica i adjuntem el comunicat que hem fet.

   D’una banda, atur massiu i precarietat, de l’altra augment del preu de serveis bàsics per a la vida com aigua, llum, gas i transport. Enmig, empreses oligopòliques amb uns mercats captius que exprimeixen per fer beneficis escandalosos i polítics que passen dels governs als consells d’administració d’aquestes empreses amb sous milionaris.

  Prou precarització de la vida.  Prou aixafament del 99% per part de l’1%. Dret a l’existència! Prou portes giratòries!. Que dimiteixin els governs!

  Contra la pobresa energètica,  per una vida digna  #drets enegètics pel 99%

  ENDESA2

  ————————————————————————————————————————————————–

  Denunciem que continuen els talls d’aigua, llum i gas

  Menys burles i més solucions: Ningú sense beure, rentar-se, escalfar-se i veure a la nit

   A Catalunya estem vivim una greu situació. 2,2 milions de persones en estat de pobresa, gairebé un terç de la població, dels quals 300.000 són nens i nenes. A més a més, 600.000 persones es troben en una situació de pobresa absoluta. El resultat és que moltes famílies no poden tenir accés a una necessitat vital com és un habitatge digne, però tampoc a  l’aigua, el gas i la llum. Els bens energètics són essencials per escalfar-nos, per poder menjar calent, veure’ns a la nit o apaivagar la set o rentar-nos, és a dir, per a poder sobreviure.

   Fa quatre setmanes ja vam denunciar que la única acció de govern realitzada a través d‘un vergonyant Decret llei sobre el Codi de Consum ha tingut un resultat nefast. Un Decret que fa una definició de família vulnerable que n’exclou a la majoria de les afectades per l’actual pobresa, i un procés d’acreditació altament confús i inoperatiu. Per acabar de d’adobar-ho el text del decret literalment diu «el consumidor té dret a satisfer el deute pendent de manera integrada i fraccionada entre els mesos d’abril a octubre següents». A més considera inexplicablement que les famílies vulnerables a l’estiu tindran capacitat de pagar el doble, els rebuts aplaçats més els que pertoquin. El resultat només si han pogut acollir poques desenes de famílies i en cap cas s’ha solucionat el problema.

   Els exemples són esfereïdors, Fran i Maria un matrimoni de Sant Adrià del Besós manifesta, “tenemos 3 menores a nuestro cargo, entre los dos tenemos unos ingresos de 427 €. Estamos negociando el fraccionamiento de la deuda del gas con la Asistenta Social del Ayuntamiento, pero como vamos a poder pagarla en esta situación si se nos van acumulando?”. D’altra banda, José, veí de Mollet ens diu: «Soy un hombre que tiene mujer y una hija con diabetes tipo1 por no poder pagar el gas natural estamos pasando el invierno sin calefaccion y sin agua caliente».

   De cap manera podem admetre la justificació de no poder evitar els tall perquè el govern no té pressupost quan a Catalunya les empreses que distribueixen en règim de monopoli la llum (Endesa), el gas (Gas Natural Fenosa) i l’aigua (Agbar), van obtenir respectivament 2.771 M€, 1.657 M€ i 432,9 M€ de benefici el 2012. A costa de pujar la tarifa elèctrica un 83% des de 2003 i la d’aigua un 65% des de 2008, a la vegada que tallaven l’electricitat a 1,4 milions de persones a l’estat a Espanyol així com s’han produït 300.000 talls d’aigua. No es pot dir que no hi ha diners quan la Generalitat ha ingressat 300 M€ del cànon concessional d’Aigües Ter Llobregat per fer polítiques d’aigua, l’Àrea Metropolitana de Barcelona en fixa un de 20 M€ i ens en fa pagar un altre de 5 M€ per accedir, inacceptablement, al coneixement d’Agbar o l’Ajuntament de Girona es gasta 1 M€ del seu cànon en comprar obres d’art, per citar només alguns exemples. Això sí, hem de reconèixer també que alguns Ajuntaments multipliquen els seus ajuts per apaivagar aquesta lamentable situació.

   La Ciutadania se sent burlada i per aquest motiu ens adrecem al Síndic de Greuges de nou per a presentar una queixa, per l’abús de poder de les grans companyies i les insuficients mesures acordades pel govern amb una petita mostra de casos concrets dels múltiples existents. En aquesta nova queixa demostrem com aquest Decret no ha donat solució als greus problemes de les famílies més desfavorides i, a fi de bé, sol·licitem al Síndic de Greuges que alerti al Govern de la Generalitat de Catalunya del seu deure de governar per a tots els catalans i catalanes sense distinció i de l’abús que cometen les companyies d’abastaments bàsics.

   Fa un mes vam demanar al Govern convocar la Taula per la Pobresa per tal d’establir mesures efectives i d’urgència per combatre la pobresa energètica. No només no ens han respost sinó que a més han vetat la participació de la societat civil al Ple del Parlament sobre pobresa dels pròxims 13 i 14 de març. Queda clar que aquest Govern està més preocupat per la classe extractiva catalana que no pas pel terç de persones que viuen sota el llindar de la pobresa i l’exclusió social. Davant aquesta passivitat presentem una moció que farem arribar avui mateix als municipis de Catalunya. En la mateixa sol·licitem acords dels plens per garantir una protecció real a les persones que no poden pagar els rebuts i necessiten aigua, llum i gas per viure

  ·      El dret a mantenir unes condicions de vida digna de climatització i disponibilitat dels mínims d’aigua potable

  ·      La condonació dels deutes

  ·      Que els costos de les bonificacions vagin a càrrec de les distribuïdores,

  ·      Que com a principi de precaució no es produeixi cap tall sense poder demostrar que a la llar hi ha prou capacitat econòmica per fer front al rebut bàsic.

  ·      Instem l’administració competent a l’elaboració d’una auditoria per identificar els costos reals, amb l’objectiu d’eliminar despeses innecessàries per a la prestació d’un servei públic bàsic amb l’objectiu de no carregar el cost sobre la ciutadania.

  ·      I, finalment, sol·licitem transparència amb la publicació de la informació sobre nombre de talls produïts, de famílies que reben bonificacions relacionades amb la pobresa energètica i d’altres dades importants. Totes  aquestes dades hauran de ser trameses al IDESCAT per a poder-ne fer el seguiment adequat.

  Per concloure, l’Aliança contra la Pobresa Energètica anuncia que mentre no es duguin terme propostes reals per combatre la pobresa energètica seguirà mobilitzant la ciutadania per denunciar aquesta absurda, injusta e inhumana situació d’atemptat als Drets Humans més fonamentals.

  Aliança contra la pobresa energètica

  Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya
  Coordinadora d’assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya
  Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona
  Front Cívic de Catalunya
  Iaioflautas
  Marea Pensionistes
  Plataforma Afectats per la Hipoteca de Catalunya
  Plataforma Aigua és Vida
  Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària
  Unió de Consumidors de Catalunya
  Xarxa per la Sobirania Energètica
   

   Contactes:

  Maria Campuzano 608092226

  Eloi Badia 649860307

  Quim Pérez 647915639

  ENDESA                    més fotos: @fotomovimiento

   


 9. Ocupem l’Autoritat del Transport Metropolità Barcelona #stoppujadestransport21F

  febrero 21, 2014 by iaioflautas

  Bg_kgowIUAAp3En

  Bg_qSXxIUAEUv7T

  Avui 21 de Febrer de 2014 les iaioflautas ocupem l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM)a C/ Muntaner, 315-321 de Barcelona, sumant-nos a les reivindicacions de la Plataforma Stop Pujades Transport. Ens afegim i animem a sumar-se a la ciutadania de Barcelona a totes les accions que es realitzen cada dimecres, així com a les accions programades pel dilluns 24 de Febrer. Demanem que es retirin les pujades de les tarifes d’aquest 2014.

  I denunciem el govern municipal que s’afegeix als governs català i espanyol a aquesta gestió de la crisi en contra del 99%. Ens volen aturats, precaris i pobres, i en pugen els serveis com la electricitat, ens dificulten la mobilitat amb preus prohibitius pel transport públic. Mostren que no s’aturaran si no els aturem. Han decidit que la majoria dels ciutadans hem de pagar amb les nostres vides per mantenir els seus beneficis. I diem prou. Volem que dimiteixin els governs, començant per Trias a Barcelona. Sortir de la crisi és garantir una vida digna a les persones, és garantir el dret a l’existència. Sense aquest, no hi ha una democràcia real, només una oligarquia en què l’1% sotmet el 99%.

  #stoppujadestransport21F

  STOPPUJADESTRANSPORTlogo


 10. Divendres 17 de Gener 20h a Pl. Universitat #BCNambGamonal

  enero 16, 2014 by iaioflautas