RSS Feed

‘campañas’ Category

 1. Pensions i vida digna

  marzo 14, 2018 by iaioflautas

  Davant la convocatòria de les amigues de la Marea Pensionista el dia 24 a les 11h a Pl. Urquinaona a Barcelona les @iaioflautas participarem i creiem que governs, plataformes electorals, banquers, l’1% són els responsables. Per fer possible #PensionsIVidaDigna per a les nostres filles és necessari un nou concepte de l’estat, cal #TempsDeRepúbliques i de #AdiosBorbons.

  Pensions contemplades en els pressupostos generals de l’estat, dignes i iguals per a homes i dones i al marge del temps cotitzat.

  #FemlosFora #VidaDignaPerEl99%

  #PensionsIVidaDignePerlesNostresFilles


 2. El 15J exigim #ReferendumRealJa i que els pobles decidim

  junio 8, 2014 by iaioflautas

  El diumenge 15 de juny sortim al carrer per exigir un #ReferendumRealJA, una convocatòria a la qual hem convocat a un ampli espectre de col·lectius. Som els pobles que decidim el nostre futur i la nostra forma de govern, no la casta aristocràtica, ni l’oligarquia.

  Per això, ens trobarem a plaça Catalunya (Barcelona), espai de confluència i creació de poder popular el 15 Juny a les 11h. No oblideu la gorra, armilla i agua, que fa molta calor.

  Aquí tens l’event de facebook per convidar amics i amigues i moure-ho https://www.facebook.com/events/789992837697986/

  Estigueu atentes! Durant la setmana tenim preparades algunes sorpreses.

  No permetrem que ells decideixin per nosaltres, som la República del 99%
  Per un #ReferendumRealJA
  Els pobles decidim!

  ReferendumRealJa

  La mobilització popular d’aquests anys exigint democràcia real i dret a l’existència de les persones davant unes institucions que han posat per davant els interessos de les oligaquies i els bancs, ha posat en crisi el règim de la Transició.

  És en aquest context, el d’un moviment de les elits per refermar el seu poder i el seu projecte, que es produeix l’abdicació i recanvi a la Corona que tindrà lloc el proper 18 de juny. En vindran més: canvis limitats i pactats de reforma política per combatre la possibilitat ben real d’una ruptura democràtica i l’apertura d’un procés constituent protagonitzats pel 99%.

  Es tracta d’un moviment des de dalt, de blindatge oligàquic i de negar-nos als ciutadans i ciutadanes ser protagonistes de les nostres vides i als pobles el seu dret a decidir el seu futur. Davant els pactes des de dalt, volem decidir, volem democràcia.

  Exigim la realització d’un referèndum que permeti al conjunt dels ciutadans i ciutadanes escollir el cap d’estat (un dret que avui no existeix) i quin model d’estat volen tenir (monarquia o República).

  Ens sumem a totes les iniciatives que s’estan organitzant en aques sentit. I convoquem a una Festa per la Democràcia el 15 de juny a les 11:00 a Pl. Catalunya i a totes les places d’atres municipis que es vulguin afegir.

  Fem una crida a votar a www.referendumrealya.com a les urnes habilitades o a través d’internet, a sortir al carrer el propi dia 19J en què Felip VI serà coronat, així com per exigir procés constituent el dia 21J i el 22J per exigir que el Poble Català decideix; cap pacte cap rei.

  Davant reformes lampedusianes, ruptura democràtica
  Som el 99% i volem decidir
  El 15J fem democràcia

  —————————————————————————————————–
  El 15J, exigimos #ReferendumRealJa y que los pueblos decidamos

  La movilización popular de estos años exigiendo democracia real y derecho a la existencia de las personas ante unas instituciones que han puesto por delante los intereses de las oligaquies y los bancos, ha puesto en crisis el régimen de la Transición.

  Es en este contexto, el de un movimiento de las élites para afianzar su poder y su proyecto, que se produce la abdicación y recambio a la Corona que tendrá lugar el próximo 18 de junio. Vendrán más: cambios limitados y pactados de reforma política para combatir la posibilidad muy real de una ruptura democrática y la apertura de un proceso constituyente protagonizadospor el 99%.

  Se trata de un movimiento desde arriba, de blindaje oligàquico y de negar a los ciudadanos ser protagonistas de nuestras vidas y a los pueblos su derecho a decidir su futuro. Ante los pactos desde arriba, queremos decidir, queremos democracia.

  Exigimos la realización de un referéndum que permita al conjunto de los ciudadanos escoger el jefe de estado (un derecho que hoy no existe) y qué modelo de estado quieren tener (monarquía o República).

  Nos sumamos a todas las iniciativas que se están organizando en esta sentido. Y convocamos a una Fiesta por la Democracia el 15 de junio a las 11:00 en Pl. Catalunya y a todas las plazas de otros municipios que se quieran añadir.

  Hacemos un llamamiento a a votar en www.referendumrealya.com en las urnas habilitadas o a través de internet, a salir a la calle el mismo día 19J en que Felip VI será coronado, así como para exigir proceso constituyente el día 21J y el 22J para exigir que el Pueblo Catalán decide; ningún pacto, ningún rey.

  Ante una reforma lampedusiana, ruptura democrática
  Somos el 99% y queremos decidir
  El 15J hagamos democracia


 3. #SOMBARCELONA

  mayo 28, 2014 by iaioflautas

  unnamed


 4. Per una banca pública, ètica i social. Perquè l’hem pagada i és nostra, l’ocupem #CXpública

  abril 25, 2014 by iaioflautas

  Avui 25 d’abril ocupem les oficines centrals de Catalunya Caixa, a Pl. Antonio Maura 6, perquè és nostra, l’hem pagat amb els diners de tots i totes, i cal que la posem al servei de totes i tots. No se la poden malvendre. Cal posar-la al servei de totes i tots.

  La nostra primera acció va consistir en denunciar els rescats bancaris com a socialització de pèrdues, convertides en deute públic,la gran coartada per les polítiques d’austeritat i la fi de drets socials bàsics. Demanàvem la garantia del dret a l’habitatge (aturant els desnonaments i amb lloguer social dels parc d’habitatges buits en mans de les entitats financeres) i assenyalàvem la necessitat de reorientar l’economia cap a cobrir els drets i les necessitats de les persones.

  Avui aquestes reivindicacions són més vives que mai i no podem permetre que segueixin engreixant la riquesa i el poder de la gran banca a costa de la vida del 99%. Per això subscribim la campanya per una banca pública, ètica i social, en què s’inscriu l’acció d’avui.

  Posem fi al saqueig del que és de totes! Al 99% el que és del 99%!
  Banca pública, ètica i social. Fem-la nostra.


  MANIFEST PER UNA BANCA PÚBLICA, ÈTICA I SOCIAL

  Una de les manifestacions més visibles de la privatització i desmantellament de l’Estat social és el repartiment del botí de les caixes d’estalvi entre els principals bancs privats: BBVA, Santander, la Caixa i Sabadell.

  Els bancs nacionalitzats (Bankia, CatalunyaCaixa i Novacaixagalicia), als que s’ha injectat milions d’euros de fons públics, pertanyen legítimament a la ciutadania. Encara som a temps d’impedir que siguin regalats a entitats privades i de reclamar que les seves infraestructures constitueixin l’embrió d’una banca pública.

  Enfront de la banca privada especuladora proposem la creació d’una banca pública, ètica i amb control social.

  Exigim recuperar les caixes reprivatitzades i nacionalitzades i els actius de Sareb per posar-los al servei de la societat.

  ● Per preservar els diners públics utilitzats.
  ● Per crear un parc d’habitatges públics.
  ● Com a eina per a superar la crisi actual tornant el flux de crèdit i per a impulsar un altre model productiu amb criteris ètics i sostenibles.
  ● Com a contrapès al poder de la banca privada.
  ● Com a impulsora d’unes finances transparents, ètiques i amb control democràtic i social i com a part d’una estratègia per recuperar la sobirania econòmica.

  En suma, per convertir els serveis financers en un servei públic.

  http://bancapublica.org

  logo_banca_publica

  Por una banca pública, ética y social . Porque lo hemos pagado y es nuestra, la ocupamos #CXpública

  Hoy 25 de abril  ocupamos las oficinas centrales de Catalunya Caixa, en Pl. Antonio Maura 6,  porque es nuestra, la hemos pagado con el dinero de todos y todos,  y es necesario que la pongamos al servicio de todas y todos. No la pueden malvender. Hay que ponerla al servicio de todas y todos.

  Nuestra primera acción consistió en denunciar los rescates bancarios como socialización de pérdidas, convertidas en deuda pública, la gran coartada por las políticas de austeridad y el fin de los derechos sociales básicos. Pedíamos la garantía del derecho a la vivienda (deteniendo los desahucios y con alquiler social de los parque de viviendas vacías en manos de las entidades financieras) y señalábamos la necesidad de reorientar la economía hacia cubrir los derechos y las necesidades de las personas.

  Hoy estas reivindicaciones están  más vivas que nunca y no podemos permitir que sigan incrementando la riqueza y el poder de la gran banca a costa de la vida del 99 %. Por eso suscribimos la campaña por una banca pública, ética y social, e lal que se inscribe la acción de hoy.

  Pongamos fin al saqueo de lo que es de todos! Al 99% lo que es del 99%!
  Banca pública, ética y social. Hagámosla nuestra!

  MANIFIESTO POR UNA BANCA PÚBLICA , ÉTICA Y SOCIAL

  Una de las manifestaciones más visibles de la privatización y desmantelamiento del Estado social es el reparto del botín de las cajas de ahorro entre los principales bancos privados: BBVA, Santander, la Caixa y Sabadell.

  Los bancos nacionalizados ( Bankia, CatalunyaCaixa y Novacaixagalicia), a los que se ha inyectado millones de euros de fondos público , pertenecen legítimamente a la ciudadanía. Aún estamos a tiempo de impedir que sean regalados a entidades privadas y de reclamar que sus infraestructuras constituyan el embrión de una banca pública.

  Frente a la banca privada especuladora proponemos la creación de una banca pública , ética y con control social.

  Exigimos recuperar las cajas reprivatitzades y nacionalizadas y los activos de Sareb para ponerlos al servicio de la sociedad.

  ● Para preservar el dinero público utilizado.
  ● Para crear un parque de viviendas públicas.
  ● Como herramienta para superar la crisis actual volviendo el flujo de crédito y para impulsar otro modelo productivo con criterios éticos y sostenibles.
  ● Como contrapeso al poder de la banca privada.
  ● Como impulsora de unas finanzas transparentes, éticas y con control democrático y social y como parte de una estrategia para recuperar la soberanía económica.

  En suma , para convertir los servicios financieros en un servicio público.

  http://bancapublica.org

  cxpublica3CXpublica6CXpublica5


 5. Crónica de la participación de @iaioflautas en las Marchas de la Dignidad #22M

  abril 8, 2014 by iaioflautas


 6. Ocupem ENDESA per denunciar la pobresa energètica. Per una vida digna #dretsenergètics pel 99%

  marzo 28, 2014 by iaioflautas

  Avui 28 de març, ocupem les oficines de FECSA-ENDESA a  Avinguda Vilanova 12-14 (Barcelona) per posar sobre la taula que es nega el dret a l’existència sistemàticament a milers i milers de persones. Per això ens sumem a l’Aliança contra la pobresa energètica i adjuntem el comunicat que hem fet.

   D’una banda, atur massiu i precarietat, de l’altra augment del preu de serveis bàsics per a la vida com aigua, llum, gas i transport. Enmig, empreses oligopòliques amb uns mercats captius que exprimeixen per fer beneficis escandalosos i polítics que passen dels governs als consells d’administració d’aquestes empreses amb sous milionaris.

  Prou precarització de la vida.  Prou aixafament del 99% per part de l’1%. Dret a l’existència! Prou portes giratòries!. Que dimiteixin els governs!

  Contra la pobresa energètica,  per una vida digna  #drets enegètics pel 99%

  ENDESA2

  ————————————————————————————————————————————————–

  Denunciem que continuen els talls d’aigua, llum i gas

  Menys burles i més solucions: Ningú sense beure, rentar-se, escalfar-se i veure a la nit

   A Catalunya estem vivim una greu situació. 2,2 milions de persones en estat de pobresa, gairebé un terç de la població, dels quals 300.000 són nens i nenes. A més a més, 600.000 persones es troben en una situació de pobresa absoluta. El resultat és que moltes famílies no poden tenir accés a una necessitat vital com és un habitatge digne, però tampoc a  l’aigua, el gas i la llum. Els bens energètics són essencials per escalfar-nos, per poder menjar calent, veure’ns a la nit o apaivagar la set o rentar-nos, és a dir, per a poder sobreviure.

   Fa quatre setmanes ja vam denunciar que la única acció de govern realitzada a través d‘un vergonyant Decret llei sobre el Codi de Consum ha tingut un resultat nefast. Un Decret que fa una definició de família vulnerable que n’exclou a la majoria de les afectades per l’actual pobresa, i un procés d’acreditació altament confús i inoperatiu. Per acabar de d’adobar-ho el text del decret literalment diu «el consumidor té dret a satisfer el deute pendent de manera integrada i fraccionada entre els mesos d’abril a octubre següents». A més considera inexplicablement que les famílies vulnerables a l’estiu tindran capacitat de pagar el doble, els rebuts aplaçats més els que pertoquin. El resultat només si han pogut acollir poques desenes de famílies i en cap cas s’ha solucionat el problema.

   Els exemples són esfereïdors, Fran i Maria un matrimoni de Sant Adrià del Besós manifesta, “tenemos 3 menores a nuestro cargo, entre los dos tenemos unos ingresos de 427 €. Estamos negociando el fraccionamiento de la deuda del gas con la Asistenta Social del Ayuntamiento, pero como vamos a poder pagarla en esta situación si se nos van acumulando?”. D’altra banda, José, veí de Mollet ens diu: «Soy un hombre que tiene mujer y una hija con diabetes tipo1 por no poder pagar el gas natural estamos pasando el invierno sin calefaccion y sin agua caliente».

   De cap manera podem admetre la justificació de no poder evitar els tall perquè el govern no té pressupost quan a Catalunya les empreses que distribueixen en règim de monopoli la llum (Endesa), el gas (Gas Natural Fenosa) i l’aigua (Agbar), van obtenir respectivament 2.771 M€, 1.657 M€ i 432,9 M€ de benefici el 2012. A costa de pujar la tarifa elèctrica un 83% des de 2003 i la d’aigua un 65% des de 2008, a la vegada que tallaven l’electricitat a 1,4 milions de persones a l’estat a Espanyol així com s’han produït 300.000 talls d’aigua. No es pot dir que no hi ha diners quan la Generalitat ha ingressat 300 M€ del cànon concessional d’Aigües Ter Llobregat per fer polítiques d’aigua, l’Àrea Metropolitana de Barcelona en fixa un de 20 M€ i ens en fa pagar un altre de 5 M€ per accedir, inacceptablement, al coneixement d’Agbar o l’Ajuntament de Girona es gasta 1 M€ del seu cànon en comprar obres d’art, per citar només alguns exemples. Això sí, hem de reconèixer també que alguns Ajuntaments multipliquen els seus ajuts per apaivagar aquesta lamentable situació.

   La Ciutadania se sent burlada i per aquest motiu ens adrecem al Síndic de Greuges de nou per a presentar una queixa, per l’abús de poder de les grans companyies i les insuficients mesures acordades pel govern amb una petita mostra de casos concrets dels múltiples existents. En aquesta nova queixa demostrem com aquest Decret no ha donat solució als greus problemes de les famílies més desfavorides i, a fi de bé, sol·licitem al Síndic de Greuges que alerti al Govern de la Generalitat de Catalunya del seu deure de governar per a tots els catalans i catalanes sense distinció i de l’abús que cometen les companyies d’abastaments bàsics.

   Fa un mes vam demanar al Govern convocar la Taula per la Pobresa per tal d’establir mesures efectives i d’urgència per combatre la pobresa energètica. No només no ens han respost sinó que a més han vetat la participació de la societat civil al Ple del Parlament sobre pobresa dels pròxims 13 i 14 de març. Queda clar que aquest Govern està més preocupat per la classe extractiva catalana que no pas pel terç de persones que viuen sota el llindar de la pobresa i l’exclusió social. Davant aquesta passivitat presentem una moció que farem arribar avui mateix als municipis de Catalunya. En la mateixa sol·licitem acords dels plens per garantir una protecció real a les persones que no poden pagar els rebuts i necessiten aigua, llum i gas per viure

  ·      El dret a mantenir unes condicions de vida digna de climatització i disponibilitat dels mínims d’aigua potable

  ·      La condonació dels deutes

  ·      Que els costos de les bonificacions vagin a càrrec de les distribuïdores,

  ·      Que com a principi de precaució no es produeixi cap tall sense poder demostrar que a la llar hi ha prou capacitat econòmica per fer front al rebut bàsic.

  ·      Instem l’administració competent a l’elaboració d’una auditoria per identificar els costos reals, amb l’objectiu d’eliminar despeses innecessàries per a la prestació d’un servei públic bàsic amb l’objectiu de no carregar el cost sobre la ciutadania.

  ·      I, finalment, sol·licitem transparència amb la publicació de la informació sobre nombre de talls produïts, de famílies que reben bonificacions relacionades amb la pobresa energètica i d’altres dades importants. Totes  aquestes dades hauran de ser trameses al IDESCAT per a poder-ne fer el seguiment adequat.

  Per concloure, l’Aliança contra la Pobresa Energètica anuncia que mentre no es duguin terme propostes reals per combatre la pobresa energètica seguirà mobilitzant la ciutadania per denunciar aquesta absurda, injusta e inhumana situació d’atemptat als Drets Humans més fonamentals.

  Aliança contra la pobresa energètica

  Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya
  Coordinadora d’assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya
  Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona
  Front Cívic de Catalunya
  Iaioflautas
  Marea Pensionistes
  Plataforma Afectats per la Hipoteca de Catalunya
  Plataforma Aigua és Vida
  Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària
  Unió de Consumidors de Catalunya
  Xarxa per la Sobirania Energètica
   

   Contactes:

  Maria Campuzano 608092226

  Eloi Badia 649860307

  Quim Pérez 647915639

  ENDESA                    més fotos: @fotomovimiento

   


 7. Contra els pressupostos de la misèria, ocupem el Parlament #iaios4D

  diciembre 4, 2013 by iaioflautas

  Avui, 4 de desembre de 2013, les @iaioflautas seguim decidim que volem una República Catalana del 99%.   Per això ens sumem i subscribim les campanyes Aturem els pressupostos antisocials   i Aturem els pressuposots de la misèria. Desobediència! Juntes podem!

  Ocupem el Parlament de Catalunya  i exigim poder parlar amb la seva Presidenta per fer arribar el nostre enuig amb l’austeritat, la desigualtat i l’autoritarisme com a principis rectors de la política de l’1%. Front a aquesta, el 99% dret a l’existència de les persones primer, justícia social i més democràcia.

  Ens oposem a aquests pressupostos perquè, com diuen les companyes d’Aturem els Pressupostos de la Misèria:

  «Paguem els seus beneficis:

  Amb els diners de les retallades, s’han pagat més de 3.000 milions d’€ anuals com a interessos del deute, mentre que la banca privada obté beneficis a través d’ajudes públiques i finançament barat. El seu deute contra els nostres drets, els seus beneficis contra la nostra sanitat, educació, cultura o pensions..

  Ens venem els béns comuns:

  El govern preveu ingresar 800 milions d’€ per venda del patrimoni públic. Anuncia la venda de 14.000 habitatges socials de l’INCASÒL. Ja ens hem venut béns comuns com l’aigua (ATLL, AGBAR), autopistes, empreses municipals rendibles, transport públic, aparcaments.

  Retallen per privatitzar, privatitzen per enriquir-se.

  Els pressupostos presentats per el govern preveuen 1.500 milions d’ingressos per privatitzacions i concessions, que afavoriran més portes giratòries, més opacitat, més corrupció i més pèrdua de control sobre fons públics. En temps de crisi, la facturació de la multinacional sanitària CAPIO s’ha duplicat gràcies a la contractació de serveis sanitaris amb la Generalitat. Ens treuen professores i beques menjador per destinar diners públics a escoles privades i concertades que segreguen les estudiants per sexe.

  Paguem les de sempre. Els rics no paguen: banca, grans empreses i rentistes de casa nostra exents de responsabilitat

  Consolidació de les polítiques d’auteritat; portem retallades acumulades de sanitat en un 20% respecte al 2011, 10% en educació i 14% en protecció social. Ens fan pagar la seva crisi amb desprotecció i amb atacs a les llibertats polítiques i als drets sexuals i reproductius. Les dones assumim el treball invisibilitzat de les retallades, el treball domèstic i de cures. Contra l’ofensiva patriarcal i capitalista, també, desobediència feminista.«

   

   

   

   


 8. Contruir la base de la República Catalana del 99% i #TrencarElRègim

  octubre 18, 2013 by iaioflautas


  En marxa cap a un procés constituent

  Dintre de poc farà un any que vam llançar una proposta, que volíem decidir aquí i ara República Catalana del 99%. Ho fèiem el #27O en el nostre aniversari i assenyalant les institucions de la Comunitat Autònoma de Catalunya, del Regne d’Espanya i de la Unió Europea com a còmplices de l’espoli i empobriment dels pobles per part de l’oligarquia financera via rescats bancaris, privatitzacions, retallades de béns i serveis públics i una llarga llista de corrupcions, com ara el frau fiscal, que s’executen amb total impunitat.

  Avui, República Catalana del 99% és una idea que avança. I és que un procés constituent del poble de Catalunya suposa trencar el règim del Regne d’Espanya, que per la seva dimensió és una peça clau de la Unió Europea. És per això que pot ser un impuls per a una ruptura democràtica que obri un escenari per a processos constituents del 99% a la resta de pobles d’Espanya i d’Europa amb qui volem construïr un futur en comú. Sigui com sigui aquest futur caldrà conquerir-lo lluitant, fent confluir processos i creant aliances per fer-lo possible.

  Segurament caldrà bastir, en algun moment no gaire llunyà, una candidatura electoral amb un projecte constituent que guanyi unes eleccions amb ampla majoria. En tot cas, aquesta proposta ha d’arrelar encara més i hem de construïr la base perquè aquest procés constituent pugui ser una realitat. El camí ens l’assenyalen les pràctiques de desobediència civil de la PAH, les lluites per l’escola i sanitat públiques, les múltiples ocasions en què hem ocupat els carrers amb crides destituents, a les places, al voltant del parlament, al congrés de diputats, a la Generalitat o a les seus de CiU i del PP.

  És per això que aquest dissabte 19 d’octubre a les 18h a Pl. Universitat, en confluència amb la manifestació nacional de la iniciativa Independència per canviar-ho Tot, us convoquem a participar amb nosaltres sense banderes ni sigles sota el lema: Construir la base de la República Catalana Del 99%. En marxa cap a un procés constituent

  Ingrés, cases i serveis públics!

  Pel dret a l’existència i per una democràcia real!

  Construïm la base per fer realitat la República Catalana del 99%!

  ———————————————————————————–


  República Catalana del 99%

  (declaració #DecidimAquíAra del #27O de 2012)

  Nosaltres, persones que residim a Catalunya i que constituïm el 99% del poble, desposseïdes, maltractades i ofegades per una gestió de la crisi en favor dels molt rics i poderosos que l’han provocada, ens declarem independents de l’oligarquia financera i de les institucions al seu servei: de la Troika ( BCE, FMI i Comissió Europea), del Regne d’Espanya (amb la monarquia borbònica i l’exèrcit com els seus pilars i garants) i de l’OTAN ( i el tutelatge estadounidenc aparellat). Volem decidir.

  Volem decidir i decidim ser persones lliures i iguals associades; posar el dret a l’existència i vida digna de les persones com a pilar bàsic d’aquesta associació. Aquest dret haurà de ser garantit per sobre de qualsevol obligació de deute, que, en tot cas, haurà de ser auditada per reconèixer o no la seva legitimitat. Les entitats bancàries no han de rebre un euro més en concepte de rescat i els bancs rescatats hauran de passar a control públic.

  Volem decidir i decidim que el dret a l’habitatge està per sobre de qualsevol deute hipotecari i que tot el parc immobiliari desocupat en posessió dels bancs quedi a disposició de la creació d’un parc d’habitatges de lloguer social. S’haurà de vetllar perquè cap persona quedi sense sostre.

  Volem decidir i decidim que totes les persones residents a Catalunya tenim dret a una educació i una sanitat pública i de qualitat garantides i proveïdes de recursos suficients, a una legislació que garanteixi els drets de les persones treballadores asssalariades i autònomes a unes condicions de treball dignes i a participar en les decissions de l’empresa, a una pensió digna per a la vellesa, a un servei de suport a l’autonomia personal per les persones amb diversitat funcional, i a una renda bàsica incondicionada que garateixi la llibertat i permeti a cadascun perseguir llurs projectes. Per tal de garantir-ho s’haurà de distribuïr de forma justa la riquesa que produïm entre tots i totes.

  Volem decidir i decidim apartar, encausar i jutjar als banquers i polítcs de l’antic règim implicats en casos de frau, de corrupció, d’estafa i d’abús de la força.

  Volem decidir i decidim viure en una democràcia real protagonitzada per la majoria de la gent. Volem decidir i decidim començar un procés constituent des de la base per decidir com organitzar l’economia, la política i la societat perquè el 99% de la població puguem accedir a una vida sense precarietat, rica i plena. Nosaltres, persones que residim a Catalunya i que constituïm el 99% del poble, desposseïdes, maltractades i ofegades per una gestió de la crisi en favor dels molt rics i poderosos que l’han provocada, ens declarem independents de l’oligarquia financera i de les institucions al seu servei: de la Troika ( BCE, FMI i Comissió Europea), del Regne d’Espanya (amb la monarquia borbònica i l’exèrcit com els seus pilars i garants) i de l’OTAN ( i el tutelatge estadounidenc aparellat). Volem decidir.

  Volem decidir i decidim ser persones lliures i iguals associades; posar el dret a l’existència i vida digna de les persones com a pilar bàsic d’aquesta associació. Aquest dret haurà de ser garantit per sobre de qualsevol obligació de deute, que, en tot cas, haurà de ser auditada per reconèixer o no la seva legitimitat. Les entitats bancàries no han de rebre un euro més en concepte de rescat i els bancs rescatats hauran de passar a control públic.

  Volem decidir i decidim que el dret a l’habitatge està per sobre de qualsevol deute hipotecari i que tot el parc immobiliari desocupat en posessió dels bancs quedi a disposició de la creació d’un parc d’habitatges de lloguer social. S’haurà de vetllar perquè cap persona quedi sense sostre.

  Volem decidir i decidim que totes les persones residents a Catalunya tenim dret a una educació i una sanitat pública i de qualitat garantides i proveïdes de recursos suficients, a una legislació que garanteixi els drets de les persones treballadores asssalariades i autònomes a unes condicions de treball dignes i a participar en les decissions de l’empresa, a una pensió digna per a la vellesa, a un servei de suport a l’autonomia personal per les persones amb diversitat funcional, i a una renda bàsica incondicionada que garateixi la llibertat i permeti a cadascun perseguir llurs projectes. Per tal de garantir-ho s’haurà de distribuïr de forma justa la riquesa que produïm entre tots i totes.

  Volem decidir i decidim apartar, encausar i jutjar als banquers i polítcs de l’antic règim implicats en casos de frau, de corrupció, d’estafa i d’abús de la força.

  Volem decidir i decidim viure en una democràcia real protagonitzada per la majoria de la gent. Volem decidir i decidim començar un procés constituent des de la base per decidir com organitzar l’economia, la política i la societat perquè el 99% de la població puguem accedir a una vida sense precarietat, rica i plena.


 9. #IaiosPaBOI: CONTRA LA PRIVATITZACIÓ DE LA SANITAT PÚBLICA

  mayo 13, 2013 by iaioflautas

  CONTRA LA PRIVATITZACIÓ DE LA SANITAT PÚBLICA

  #IaiosPaBOI

  Avui, el Sistema Públic de Salut és sistemàticament atacat, desmantellat, venut i mercantilitzat pels actuals governs, còmplices de l’oligarquia financera. El del PP a Espanya, amb la llei 16/12, anomenada «Ley Mato», una llei d’exclusió per als immigrants i també per als qui no cotitza’n que perdran la tarja sanitària. Això destrueix la equitat del sistema. Per altra part el govern de la Generalitat de Catalunya encapçalat per l’Artur Mas i executat pels consellers d’economia i de forma protagonista pel de Salut, Boi Ruiz.

  Aprofiten la crisi i posen l’excusa del deute públic. Segresten la sobirania popular i ens menteixen dient que no hi ha alternativa. Per eixa gent la salut és un gran negoci, tot és negoci. I tot això envoltat d’un clima de intensa corrupció.

  Sales i llits hospitalaris tancats, serveis suprimits, llistes d’espera incrementant-se, treballadores acomiadades o subjectes a EROs, disminucions salarials, manca de renovacions i substitucions, malats desatesos fins a conseqüències gravíssimes, inclosa la mort. Aquest procés ve de lluny i es tracta de parasitar el sistema públic, externalitzar els serveis, la gestió i la propietat.

  Totes aquestes retallades són enormes, sostingudes i creixents, ja malauradament quotidianes, cada cop més agressives, argumentades des d’una fal·laç «legitimació» electoral. El pla de Boi Ruiz de trossejar la sanitat pública en 20 empreses per vendre les millors es una estafa més.

  En resposta a tot això, les @iaioflautas ocupem L’Institut Català de la Salut a Gran Via de les Corts Catalanes, 587-589 a Barcelona. En Boi Ruiz, el Conseller de Salut de la Generalitat en va ser el president de la patronal de sanitat catalana i actualment continua treballant pels mateixos interessos des del govern en comptes de pel conjunt de la ciutadania. Per això cridem #Boimafiós i #Boidimissió

  PER UNA SANITAT PÚBLICA, GRATUÏTA I DE QUALITAT !!!

  #IaiosPaBOI

  @iaioflautas

  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  POR UNA SANIDAD PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD

                                                                                           #IaiosPaBOI

   

  Hoy, el Sistema Público de Salud es sistemáticamente atacado, desmantelado, vendido y mercantilitzaso por los actuales gobiernos, cómplices de la oligarquía financiera. El del PP en España, con la ley 16/12, denominada «Ley Mato», una ley de exclusión para los y las inmigrantes y también para quienes no cotizan, que perderán la tarjeta sanitaria. Esto destruye la equidad del sistema. Por otra parte el gobierno de la Generalitat de Catalunya encabezado por Artur Mas y ejecutado por los consejeros de economía y de forma protagonista por el de Salud, Boi Ruiz aprovechan la crisis y ponen la excusa de la deuda pública.  Secuestran la soberanía popular y nos mienten diciendo que no hay alternativa. Por esa gente la salud es un gran negocio, todo es negocio. Y todo esto rodeado de un clima de intensa corrupción.

  Salas y camas hospitalarias cerrados, servicios suprimidos, listas de espera incrementándose, trabajadoras despedidas o sujetas a Eros, disminuciones salariales, carencia de renovaciones y sustituciones, enfermos desatendidos hasta consecuencias gravísimas, incluida la muerte. Este proceso viene de lejos, se trata de parasitar el sistema público, externalizar los servicios, la gestión y la propiedad.

  Todos estos recortes son enormes, sostenidos y crecientes, ya desgraciadamente cotidianos, cada vez más agresivos, argumentados desde una falaz «legitimación» electoral. El plan de Boi Ruiz de trocear la sanidad pública en 20 empresas para vender las mejores es una estafa más.

  En respuesta a todo esto, las @iaioflautas ocupamos El Instituto Catalán de la Salud a Gran Vía de las Cortes Catalanas, 587-589 en Barcelona. En *Boi Ruiz, el Consejero de Salud de la Generalitat fue el presidente de la patronal de sanidad catalana y actualmente continúa trabajando por los mismos intereses desde el gobierno en vez de por el conjunto de la ciudadanía. Por eso llamamos #Boimafiós y #Boidimissió

   POR UNA SANIDAD PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD

  #IaiosPaBOI

  @iaioflautas

  Enlace permanente de imagen incrustada

   

  13_05_2013 Iai@flautas en el Institut Català de la Salut

  Enlace con Fotomovimiento,fotos

  http://www.flickr.com/photos/acampadabcnfoto/sets/72157633485499010/

  http://www.abc.es/videos-sociedad/20130513/iaioflautas-concentran-contra-recortes-2378442023001.html


 10. #OpBolaDeNieve

  febrero 22, 2013 by iaioflautas

   

  ¿Cómo abrimos un proceso constituyente del 99%? #OpBolaDeNieve

  Los y las iaioflautas creemos que ha llegado el momento de apostar fuerte por destituir al gobierno y hacer posible la apertura de un proceso constituyente. Pensamos que ese cambio hay que articularlo y que un plan de rescate ciudadano es una buena herramienta para ello, pues esto se hará con inicitiva y protagonismo del movimiento o no se hará en serio.

  (more…)