RSS Feed

Pregó carnestoltes Iaioflautas – Ateneu L’Harmonía

28/02/2017 by iaioflautas

Avui és un dia especial perquè aquest barri s’omple de bruixes, de pirates, de personatges de pel·lícules, d’animals, de persones d’altres països…..fins i tot he vist un parell de polítics.

Avui és un dia especial perquè ens relacionem de manera diferent. Abandonem el nostre propi jo per mitjà de disfresses i carotes per projectar altres personalitats…fins i tot per jugar amb aquestes personalitats exagerant-les i donant una altra expressió.

El carnaval és una festa transgressora perquè és un espai on trenquem amb l’ordre social, posant en qüestió la llei i les seves imposicions….Avui ens permetem rompre amb normes socials que moltes vegades ens donen seguretat, però d’altres ens suposen una cotilla.

Per exemple, avui podríem escollir disfressar-nos d’un altre gènere o bé disfressar-nos de persones d’altres parts del món…. i d’aquesta manera intentar sentir-nos com elles es senten.

El carnaval és transgressor perquè ens permet la disbauxa i el riure, dues armes que el poble planer oposa enfront la llei. No obstant, ho fem com un joc i mantenint l’ètica col·lectiva com element principal, donat que si alguna cosa defineix el carnaval és la col·lectivitat.

Quan ens desprenem del nostre jo i interpretem a un altre jo diferent complim l’anhel de ser un Altre – amb les seves llums i ombres – i això és un acte d’empatia. En el carnaval l’Altre és fonamental, així com el col·lectiu de la pròpia acció, donat que en el carnaval no tan sols ets l’Altre, ets un Altre pels demés. En el carnaval jo respecto el teu nou ser i espero que tu respectis el meu nou esser.

En el carnaval interpretem a un altre esser que ja no es algú del nostre propi entorn, perquè llavors parlaríem d’un similar i deixaria de ser un joc d’identitats, seria un mirall. El carnaval és una festa creativa, per això ens disfressem d’altres identitats diferents, que en un món global i fonamentalment urbà, això es traduiria en els de fora. Per exemple: l’emigrant, el refugiat.

Si en el món real sovint ens diuen que aquest Altre emigrant o refugiat és un problema (donat que és el que actua de manera diferent a la nostra, això ens exigeix un exercici d’empatia i comprensió) en el carnaval l’Altre és algú necessari per a poder conèixer el nostre propi esser. L’Altre m’aporta altres visions sobre mi mateix i m’ajuda a reconeixem.

Tot això és un exercici d’empatia.

Estimant l’altre arribo a la meva pròpia autoestima.

En l’alegria de l’altre hi ha la meva pròpia alegria.

Tant l’altre com jo busquem com a finalitat les mateixes coses: una vida digna, alegra i senzilla.

Però sovint la vida no ens ofereix les condicions perquè trobem aquesta vida digna i alegra que tots anhelem. Per això no n’hi ha prou amb una empatia passiva, sinó que cal posar-nos en acció perquè l’altre també pugui gaudir d’aqueta vida que tots volem. I per això ens cal el suport mutu.

Per això les iaioflautas creiem que el carnaval ha de ser alguna cosa més que una festa divertida, per a passar a ser la celebració de l’altre, per ser una festa de solidaritat i de col·lectivitat en acció. Perquè no volem un món sorrut, dur, individualista, ferotge, egoista i banal, sinó una existència que ens permeti gaudir tant de la màgia de l’ Altre com de la nostra.

I això és el que fem les iaioflautas amb les nostres armilles florescents. Darrera d’aquestes armilles perdem la nostra identitat per a ser un col·lectiu, per crear el món nou al que tots tenim dret. Reivindiquem que, així com hi ha lliure circulació de capitals, hi hagi també lliure circulació de persones. Perquè l’altre ens enriqueix i ens fa millors. Perquè un món divers i mestís serà sempre un món millor per a les futures generacions.

El carnaval és una invitació a riure, a l’alegria, al despreniment col·lectiu i al reconeixement dels altres. Destrueix l’ordre establert i posa “cap per avall” el món, un món que modelem segons la nostra creativitat.

Feliç carnaval a tots els veïns i veïnes que avui perdeu la vostra identitat per aprendre del mestissatge, l’hibridisme i la subversió¡

Pregón de Carnaval

Hoy es un día especial, porque este barrio se llena de brujas, de piratas, de personajes de películas, de animales, de personas de otros países…Incluso he visto un par de políticos…

Hoy es un día especial porque nos relacionamos de forma diferente. Abandonamos nuestro propio yo a través de disfraces, caretas para proyectar otras personalidades…incluso para jugar con esas personalidades exagerándolas y dándoles otra expresión.

El carnaval es una festividad transgresora, porque es un espacio en el que rompemos con el orden social poniendo en cuestión la ley y sus imposiciones…  Hoy nos permitimos romper con normas sociales que a veces nos dan seguridad, pero otras veces suponen un corsé.

Por ejemplo, hoy podríamos elegir disfrazarnos de otro género, o disfrazarnos de personas de otras partes del mundo…y de esta manera probar a sentirnos como ellos se sienten.

El carnaval es transgresor porque nos permite el desenfreno y la risa, dos armas que el pueblo llano opone ante la ley. Sin embargo, lo hacemos como un juego y manteniendo la ética colectiva como elemento principal, ya que si algo define el carnaval es la colectividad.

Cuando nos desprendemos de nuestro yo e interpretamos a otro yo diferente, cumplimos el anhelo de ser Otro – con sus luces y sus sombras- y esto es un acto de empatía. En el carnaval el Otro es fundamental, así como lo colectivo de la propia acción, ya que en el carnaval no sólo eres Otro, sino que eres Otro en relación, eres un otro para los demás. En el carnaval yo respeto tu nuevo ser y espero que respetes mi nuevo ser.

En el carnaval interpretamos a otro ser, que no es ya alguien de nuestro propio entorno, porque entonces hablaríamos de un similar, y dejaría de ser un juego de identidades, sería un espejo. Y el carnaval es una fiesta creativa, por eso nos disfrazamos de otras identidades diferentes, que un mundo global y fundamentalmente urbano, esto se traduciría en los fuera. Por ejemplo: el emigrante, el refugiado.

Si en el mundo real a menudo nos dicen que este Otro migrante o refugiado es un problema -ya que es el que actúa de manera diferente a nosotros y esto nos exige un ejercicio de empatía y comprensión- en el carnaval el Otro es alguien necesario para conocer nuestro propio ser. El otro me aporta otras visiones sobre mí mismo, me ayuda a reconocerme. También me aporta  meterme en su piel, sentir su alegría, pero también su desesperación, su abandono…que podría ser también el mío. Soy el otro y me reconozco en el otro…y eso me permite reconocerme a mí mismo.

Todo esto es un ejercicio de empatía.

Estimando al otro llego a mi propia autoestima.

En la alegría del otro está mi propia alegría.

Tanto el otro como yo buscamos a fin de cuentas las mismas cosas: una vida digna, alegre y sencilla.

Pero a menudo la vida no nos ofrece las condiciones para que encontremos esa vida digna y alegre que todos anhelamos. Por eso, no basta con una empatía pasiva, sino que tenemos que ponernos en acción para que el otro también pueda disfrutar de esa vida que todos queremos. Y para esto es necesario el apoyo mutuo.

Por eso, los y las iaioflautas creemos que el carnaval tiene que ser algo más que una fiesta divertida para pasar a ser la celebración del otro,  para ser una fiesta de la solidaridad y de la colectividad en acción. Porque no queremos un mundo hosco, duro, individualista, feroz, egoísta y banal, sino una existencia que nos permita gozar la magia de ser Otro….y con ella, la nuestra.

Y eso es lo que hacemos los y las iaioflautas con nuestros chalecos fosforitos. Tras estos chalecos perdemos la identidad para ser colectivo. Para crear un mundo nuevo, al que tenemos derecho. Reivindicamos que, así como hay libre circulación de capitales, haya también libre circulación de personas. Porque el otro nos enriquece y nos hace mejores. Porque un mundo diverso y mestizo será siempre un mundo mejor para las generaciones futuras.

El carnaval es una invitación a la risa y la alegría, al desprendimiento colectivo y el reconocimiento de los demás. Subvierte el orden establecido, y pone «cabeza abajo» el mundo, un mundo que modelamos según nuestra creatividad.

¡Felíz carnaval a todos los vecinas y vecinos que hoy perdéis vuestra identidad para aprender del mestizaje, la hibridez y la subversión!


No hay comentarios »

No comments yet.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *