RSS Feed

El 99%, les institucions i la lluita que continua

12/06/2015 by iaioflautas

Som el 99% i és l’hora de la ruptura democràtica. Ho venim dient des de que vam néixer. Ara és l’hora d’aquesta majoria social que va omplir les places, els carrers i les xarxes per dir que volíem democràcia real ja, que no érem mercaderia en mans de polítics i banquers, que no ens representaven. Ara és l’hora de fer fora de les institucions els qui  s’han apoderat d’elles en el seu benefici i el de l’1%, els qui han fet de la deshonestedat i la corrupció la norma i els qui han venut la dignitat de la majoria ciutadana als interessos d’una petitísima oligarquia financera.

El 24 de maig va ser una festa de les majories socials. Per primer cop, expressions polítiques que articulaven la diversitat del moviment ciutadà per la democràcia i contra l’austeritat aconseguia guanyar unes eleccions. Els resultats a les grans ciutats on es van poder construir candidatures ciutadanes amples en connexió amb el moviment ciutadà van ser espectaculars. Aquests resultats contribueixen a aprofundir la crisi de règim, del sistema de partits del bipartidisme i a mantenir obert el moment constituent. Tot indica que les eleccions catalanes del 27S, si finalment es realitzen, i les generals seran una oportunitat per tornar a concretar aquesta majoria social que hi és i vol expressar-se com a majoria política.

L’accés a les institucions per part del moviment té molts reptes. Un és demostrar que les coses es poden fer diferent. Que una democràcia més profunda és possible, que es poden posar les institucions al servei de la ciutadania, que es poden fer les coses diferents. L’altre, recordar que les institucions no són el poder, que la gent és a fora d’allà i continua vivint, patint i lluitant, que la seva activitat i la seva lluita és l’únic impuls possible perquè les coses siguin diferents. Que cal escoltar-los, que cal obrir-los les institucions i posar-les al seu servei.

Que la majoria social es verifiqui en l’escenari electoral  en els propers mesos és clau per mantenir viva la lluita per la ruptura democràtica i el protagonisme del 99%, però també ho és que es mantingui viu el moviment al carrer, que hi hagi un nou impuls de la lluita social que no confiï en què ens representin, i que reivindiqui i construeixi una altra manera de fer, de viure, una nova institucionalitat i una nova legalitat no sotmeses a les pautes i interessos de l’1%. Això no ho faran els governs, per molt expressió de la majoria social que siguin, només ho farem empenyent des d’un nou impuls del moviment social i polític del que hem vingut participant.

——————————————————————————————————————————-

Somos el 99% y es la hora de la ruptura democrática. Lo venimos decimos desde que nacimos. Es la hora de esta mayoría social que llenó las plazas, las calles y las redes para decir que queríamos democracia real ya, que no éramos mercancía en manos de políticos y banqueros, que no nos representaban. Ahora es el momento de echar de las instituciones a quienes se han apoderado de ellas en su beneficio y el del 1%,  a los que han hecho de la deshonestidad y la corrupción la norma y a los que han vendido dignidad de la mayoría ciudadana a los intereses de una reducidísima oligarquía financiera.

El 24 de mayo fue una fiesta de las mayorías sociales. Por primera vez, expresiones políticas que articulaban la diversidad del movimiento ciudadano por la democracia y contra la austeridad conseguían ganar unas elecciones. Los resultados en las grandes ciudades donde se pudieron construir candidaturas ciudadanas amplias en conexión con el movimiento ciudadano fueron espectaculares. Estos resultados contribuyen a profundizar la crisis de régimen, del sistema de partidos del bipartidismo y a mantener abierto el momento constituyente. Todo indica que las elecciones catalanas del 27S, si finalmente se realizan, y las generales serán una oportunidad para volver a concretar esta mayoría social que está y quiere expresarse como mayoría política.

El acceso a las instituciones por parte del movimiento tiene muchos retos. Uno es demostrar que las cosas se pueden hacer de forma diferente. Que una democracia más profunda es posible, que se pueden poner las instituciones al servicio de la ciudadanía. El otro, recordar que las instituciones no son el poder, que la gente está fuera de allí y continúa viviendo, sufriendo y luchando, que su actividad y su lucha es el único impulso posible para que las cosas sean diferentes. Que hay que escucharlos, que hay que abrirles las instituciones y ponerlas a su servicio.

Que la mayoría social se verifique en el escenario electoral en los próximos meses es clave para mantener viva la lucha por la ruptura democrática y el protagonismo del 99%, pero también lo es que se mantenga vivo el movimiento en la calle, que haya un nuevo impulso de la lucha social que no confíe en que nos representen, y que reivindique y construya otra manera de hacer, de vivir, una nueva institucionalidad y una nueva legalidad no sometidas a las pautas e intereses del 1%. Esto no lo harán los gobiernos, por muy expresión de la mayoría social que sean, sólo lo haremos empujando desde un nuevo impulso del movimiento social y político del que  hemos venido participando


No hay comentarios »

No comments yet.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *