RSS Feed

#OCUPEMLAJUNTAMENT PERQUÈ EXIGIM DRET A L’EXISTÈNCIA, DRET A LA CIUTAT

30/05/2014 by iaioflautas

El govern de Barcelona, encapçalat per l’alcalde Xavier Trias, té com a projecte desenvolupar la inserció de Barcelona com a ciutat turística mundial, com a parc temàtic. Un model que implica precarietat pels seus habitants i economia de servei al turisme, mentre la pressió turística s’incrementa sense límit per aconseguir fer de Barcelona un autèntic parc temàtic. La marca Barcelona és la d’una ciutat abocada a satisfer les necessitats dels seus visitants, mentre els seus habitants sobreviuen immersos en la precarietat i la retallada de drets i serveis servint-los.

Ens rebel·lem contra aquesta idea, contra aquesta realitat de por i degradació. Reivindiquem la ciutat per als seus habitants, per garantir-nos una vida digna de ser viscuda, un dret a l’existència i a construir projectes de vida. I també per preservar l’atractiu i l’autenticitat de la ciutat, no convertint-la en un trist reflex del que va ser.

Ens rebel·lem contra el fet que els moviments socials d’aquesta ciutat siguin considerats enemics per part del govern municipal. Són un actiu valuós d’aquesta ciutat i un instrument per construir vides més riques i sostenibles social, política, cultural, ambiental i econòmicament.

Exigim un gir en la direcció de la ciutat, cal que es garanteixi el dret a l’habitatge, el dret al transport, el dret a construir espais civils de creació i participació, la construcció d’una economia diversificada i no de monocultiu turístic.

És un gir que el govern de Xavier Trias, compromès amb el règim polític que està posant per davant els beneficis financers de la vida dels seus ciutadans, no vol. Un gir que s’ha de fer amb protagonisme dels moviments socials. Aquí algunes de les propostes dels moviments socials pel dret a l’existència, pel dret a la ciutat:

– Ni un desnonament més a Barcelona. Garantir el dret a l’habitatge.
Moratòria de desnonaments a Barcelona. Apertura d’habitatges i espais buits i obligació de posar-los en ús a través d’una agència municipal de l’habitatge que garanteixi preus socials.

– Transport públic a preus populars i assequibles.
Retirada de l’augment del 2014 i congelació del preu del transport públic d’acord amb les tarifes del 2013; destitució del Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità, presidit pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, per haver incomplert una demanda social i institucional.

– Prou assetjament als espais d’organització i cultura populars com són els ateneus i centres socials ocupats. Els projectes socials i culturals són una riquesa a potenciar i no un problema a eliminar. Denunciem el setge polític i el desallotjament de projectes socials i culturals com el CSO Can Vies a Sants. També exigim que es faciliti que els equipaments públics o en desús puguin ser gestionats i emprats per col·lectius ciutadans, com el cas de l’Ateneu Harmonia a Sant Andreu.

Per una Barcelona pel 99%!
Pel dret a l’existència!
Pel dret a la ciutat!

Iaioflautas
Stop Pujades Transport
PAH_BCN

unnamed

 

#OCUPEMLAJUNTAMENT PORQUE EXIGIMOS DERECHO A LA EXISTENCIA, DERECHO A LA CIUDAD


El gobierno de Barcelona, encabezado por el alcalde Xavier Trias , tiene como proyecto desarrollar la inserción de Barcelona como ciudad turística mundial, como parque temático. Un modelo que implica precariedad por sus habitantes y economía de servicio al turismo, mientras la presión turística se incrementa sin límite para conseguir hacer de Barcelona un auténtico parque temático. La marca Barcelona es la de una ciudad abocada a satisfacer las necesidades de sus visitantes, mientras sus habitantes sobreviven inmersos en la precariedad y el recorte de derechos y servicios sirviéndolos.

Nos rebelamos contra esta idea, contra esta realidad de miedo y degradación. Reivindicamos la ciudad para sus habitantes, para garantizarnos una vida digna de ser vivida, un derecho a la existencia ya construir proyectos de vida. Y también para preservar el atractivo y la autenticidad de la ciudad, no convirtiéndola en un triste reflejo de lo que fue.

Nos rebelamos contra el hecho de que los movimientos sociales de esta ciudad sean considerados enemigos por parte del gobierno municipal. Son un activo valioso de esta ciudad y un instrumento para construir vidas más ricas y sostenibles social, política, cultural, ambiental y económicamente.

Exigimos un giro en la dirección de la ciudad, a que se garantice el derecho a la vivienda, el derecho al transporte, el derecho a construir espacios civiles de creación y participación, la construcción de una economía diversificada y no de monocultivo turístico.

Es un giro qu e el gobierno de Xavier Trias, comprometido con el régimen político que está poniendo por delante los beneficios financieros de la vida de sus ciudadanos, no quiere. Un giro que se ha de hacer con protagonismo de los movimientos sociales. Aquí algunas de las propuestas de los movimientos sociales por el derecho a la existencia, por el derecho a la ciudad:

– Ni un desahucio más en Barcelona. Garantizar el derecho a la vivienda.
Moratoria de desahucios en Barcelona. Apertura de viviendas y espacios vacíos y obligación de ponerlos en uso a través de una agencia municipal de la vivienda que garantice precios sociales.

– Transporte público a precios populares y asequibles.
Retirada del aumento del 2014 y congelación del precio del transporte público de acuerdo con las tarifas del 2013; destitución del Consejo de Administración de la Autoridad del Transporte Metropolitano, presidido por el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, por haber incumplido una demanda social e institucional.

– Basta de acoso a los espacios de organización y cultura populares como son los ateneos y centros sociales ocupados. Los proyectos sociales y culturales son una riqueza a potenciar y no un problema a eliminar Denunciamos el cerco político y el desalojo de proyectos sociales y culturales como el CSO Can Vies en Sants. También exigimos que se facilite que los equipamientos públicos o en desuso puedan ser gestionados y utilizados por colectivos ciudadanos, como el caso del Ateneu Harmonia en Sant  Andreu.

Por una Barcelona el 99%!
Por el derecho a la existencia!
Por el derecho a la ciudad!

iaioflautas
Stop Pujades Transport
PAH_BCN

IMG-20140530-WA0013
IMG-20140530-WA0014IMG-20140530-WA0015
IMG-20140530-WA0016
Bo3-1TCIUAEeWHtIMG-20140530-WA0018


No hay comentarios »

No comments yet.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *