RSS Feed

Per una banca pública, ètica i social. Perquè l’hem pagada i és nostra, l’ocupem #CXpública

25/04/2014 by iaioflautas

Avui 25 d’abril ocupem les oficines centrals de Catalunya Caixa, a Pl. Antonio Maura 6, perquè és nostra, l’hem pagat amb els diners de tots i totes, i cal que la posem al servei de totes i tots. No se la poden malvendre. Cal posar-la al servei de totes i tots.

La nostra primera acció va consistir en denunciar els rescats bancaris com a socialització de pèrdues, convertides en deute públic,la gran coartada per les polítiques d’austeritat i la fi de drets socials bàsics. Demanàvem la garantia del dret a l’habitatge (aturant els desnonaments i amb lloguer social dels parc d’habitatges buits en mans de les entitats financeres) i assenyalàvem la necessitat de reorientar l’economia cap a cobrir els drets i les necessitats de les persones.

Avui aquestes reivindicacions són més vives que mai i no podem permetre que segueixin engreixant la riquesa i el poder de la gran banca a costa de la vida del 99%. Per això subscribim la campanya per una banca pública, ètica i social, en què s’inscriu l’acció d’avui.

Posem fi al saqueig del que és de totes! Al 99% el que és del 99%!
Banca pública, ètica i social. Fem-la nostra.


MANIFEST PER UNA BANCA PÚBLICA, ÈTICA I SOCIAL

Una de les manifestacions més visibles de la privatització i desmantellament de l’Estat social és el repartiment del botí de les caixes d’estalvi entre els principals bancs privats: BBVA, Santander, la Caixa i Sabadell.

Els bancs nacionalitzats (Bankia, CatalunyaCaixa i Novacaixagalicia), als que s’ha injectat milions d’euros de fons públics, pertanyen legítimament a la ciutadania. Encara som a temps d’impedir que siguin regalats a entitats privades i de reclamar que les seves infraestructures constitueixin l’embrió d’una banca pública.

Enfront de la banca privada especuladora proposem la creació d’una banca pública, ètica i amb control social.

Exigim recuperar les caixes reprivatitzades i nacionalitzades i els actius de Sareb per posar-los al servei de la societat.

● Per preservar els diners públics utilitzats.
● Per crear un parc d’habitatges públics.
● Com a eina per a superar la crisi actual tornant el flux de crèdit i per a impulsar un altre model productiu amb criteris ètics i sostenibles.
● Com a contrapès al poder de la banca privada.
● Com a impulsora d’unes finances transparents, ètiques i amb control democràtic i social i com a part d’una estratègia per recuperar la sobirania econòmica.

En suma, per convertir els serveis financers en un servei públic.

http://bancapublica.org

logo_banca_publica

Por una banca pública, ética y social . Porque lo hemos pagado y es nuestra, la ocupamos #CXpública

Hoy 25 de abril  ocupamos las oficinas centrales de Catalunya Caixa, en Pl. Antonio Maura 6,  porque es nuestra, la hemos pagado con el dinero de todos y todos,  y es necesario que la pongamos al servicio de todas y todos. No la pueden malvender. Hay que ponerla al servicio de todas y todos.

Nuestra primera acción consistió en denunciar los rescates bancarios como socialización de pérdidas, convertidas en deuda pública, la gran coartada por las políticas de austeridad y el fin de los derechos sociales básicos. Pedíamos la garantía del derecho a la vivienda (deteniendo los desahucios y con alquiler social de los parque de viviendas vacías en manos de las entidades financieras) y señalábamos la necesidad de reorientar la economía hacia cubrir los derechos y las necesidades de las personas.

Hoy estas reivindicaciones están  más vivas que nunca y no podemos permitir que sigan incrementando la riqueza y el poder de la gran banca a costa de la vida del 99 %. Por eso suscribimos la campaña por una banca pública, ética y social, e lal que se inscribe la acción de hoy.

Pongamos fin al saqueo de lo que es de todos! Al 99% lo que es del 99%!
Banca pública, ética y social. Hagámosla nuestra!

MANIFIESTO POR UNA BANCA PÚBLICA , ÉTICA Y SOCIAL

Una de las manifestaciones más visibles de la privatización y desmantelamiento del Estado social es el reparto del botín de las cajas de ahorro entre los principales bancos privados: BBVA, Santander, la Caixa y Sabadell.

Los bancos nacionalizados ( Bankia, CatalunyaCaixa y Novacaixagalicia), a los que se ha inyectado millones de euros de fondos público , pertenecen legítimamente a la ciudadanía. Aún estamos a tiempo de impedir que sean regalados a entidades privadas y de reclamar que sus infraestructuras constituyan el embrión de una banca pública.

Frente a la banca privada especuladora proponemos la creación de una banca pública , ética y con control social.

Exigimos recuperar las cajas reprivatitzades y nacionalizadas y los activos de Sareb para ponerlos al servicio de la sociedad.

● Para preservar el dinero público utilizado.
● Para crear un parque de viviendas públicas.
● Como herramienta para superar la crisis actual volviendo el flujo de crédito y para impulsar otro modelo productivo con criterios éticos y sostenibles.
● Como contrapeso al poder de la banca privada.
● Como impulsora de unas finanzas transparentes, éticas y con control democrático y social y como parte de una estrategia para recuperar la soberanía económica.

En suma , para convertir los servicios financieros en un servicio público.

http://bancapublica.org

cxpublica3CXpublica6CXpublica5


1 comentario »

  1. […] Per una banca pública, ètica i social. Perquè l’hem pagada i és nostra, l’ocupem #CXpública […]

Responder a La Caixa de Cataluña ocupada por los iaioflautas | Miguel Tomás Romero Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *