RSS Feed

El futur que volem: #RepúblicaCatalanaDel99%

04/09/2013 by iaioflautas

Amb motiu de la proximitat de l’11S de 2013  recuperem el vídeo i manifest que vam realitzar per reivindicar el país pel que lluitem.

decidim aquí i ara República Catalana del 99%

 Nosaltres, persones que residim a Catalunya i que constituïm el 99% del poble, desposseïdes, maltractades i ofegades per una gestió de la crisi en favor dels molt rics i poderosos que l’han provocada,  ens declarem independents de l’oligarquia financera i de les institucions al seu servei: de la Troika ( BCE, FMI i Comissió Europea), del Regne d’Espanya (amb la monarquia borbònica i l’exèrcit com els seus pilars i garants) i de l’OTAN ( i el tutelatge estadounidenc aparellat). Volem decidir.

 Volem decidir i decidim ser persones lliures i iguals associades; posar el dret a l’existència i vida digna de les persones com a pilar bàsic d’aquesta associació. Aquest dret haurà de ser garantit per sobre de qualsevol obligació de deute, que, en tot cas, haurà de ser auditada per reconèixer o no la seva legitimitat. Les entitats bancàries no han de rebre un euro més en concepte de rescat  i els bancs rescatats hauran de passar a control públic.

 Volem decidir i decidim que el dret a l’habitatge està per sobre de qualsevol deute hipotecari i que tot el parc immobiliari desocupat en posessió dels bancs quedi a disposició de la creació d’un parc d’habitatges de lloguer social. S’haurà de vetllar perquè cap persona quedi sense sostre.

 Volem decidir i decidim que totes les persones residents a Catalunya tenim dret  a una educació i una sanitat pública i de qualitat garantides i proveïdes de recursos suficients, a una  legislació que garanteixi els drets de les persones treballadores asssalariades i autònomes a  unes condicions de treball dignes i a participar en les decissions de l’empresa, a una pensió digna per a la vellesa, a un servei de suport a l’autonomia personal per les persones amb diversitat funcional, i a una renda bàsica incondicionada que garateixi la llibertat i permeti a cadascun perseguir llurs projectes. Per tal de garantir-ho s’haurà de distribuïr de forma justa la riquesa que produïm entre tots i totes.

 Volem decidir i decidim  apartar, encausar i jutjar als banquers i  polítcs de l’antic règim implicats en casos de frau, de corrupció, d’estafa i d’abús de la força.

 Volem decidir i decidim viure en una democràcia real protagonitzada per la majoria de la gent. Volem decidir i decidim començar un procés constituent des de la base per decidir com organitzar l’economia, la política i la societat perquè el 99% de la població puguem accedir a una vida sense precarietat, rica i plena.


2 Comments »

 1. El último Colectivo Social

  Solo quedaba un Colectivo Social que entre “comillas” que se mantenía intacto, … hoy se acabo y eso como componente de él que soy me siento triste, pues este Colectivo, aparte de haber trabajado durante “toda su puñetera vida”, para cuando no lo pudieran hacer tener una pensión digna, y razonable ” hoy se acabo”, por decreto, no por consenso, ”les toco a ellos”.

  ¿Qué va a ser de muchos de sus hijos sin medios ni recursos y de sus nietos, que económicamente dependen de ellos?

  Solo les diré, señores políticos, que me siento triste por ser lo que soy “pensionista” y por confiar en personas que cuando todos les votamos, creíamos que eran más inteligentes, más eficaces y más solidarios que nosotros, ” los pensionistas”, que cuando éramos adolescentes “la mayoría” tuvimos que trabajar para ayudar a nuestros padres, de adultos tuvimos que seguir haciendo lo mismo para sacar adelante a nuestra familia y ahora estamos ayudando a nuestros hijos, porque algunos de los artículos de la Constitución que prometen el derecho a una vivienda digna y a un puesto de trabajo dignos, no lo cumplen.

  Espero con mi más profundo respeto y desde mi dignidad como pensionista o jubilado, ganada en la última fase de mi vida, que rectifiquen todos, tanda los que gobiernan, como los que no pueden y voten y anulen dicha decisión.

  Autor: Elías Robles

  Mi ruego: Señores políticos todos, sean ustedes generosos y renuncien a un veinte por ciento de su sueldo, dedicándolo a ayudar a Colectivos Sociales Marginados y Marginales, les aseguro que si lo hacen, Ustedes mismos se van a sorprender de las cosas que se podrían hacer y lo felices que se sentirían cada noche al irse a dormir y lo descansados que se despertarían cada mañana.

  ¿Como yo, Ustedes también pueden comentar?

  Autor: Elías Robles /Jubilado.

  http://buscandoenmiinmensidad.com/?s=El+%C3%BAltimo+Colectivo+Social

 2. […] caras más conocidas del colectivo Iaioflautas, que apuestan por lo que definen como una “república catalana del 99%“, como del argentino afincado en Catalunya Albano Dante, editor de la […]

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *