RSS Feed
 1. #11S2014 Volem decidir #RepúblicaCatalanadel99% #FemViaperdecidirhotot

  septiembre 10, 2014 by iaioflautas

  Nosaltres, persones que residim a Catalunya i que constituïm el 99% del poble, desposseïdes, maltractades i ofegades per una gestió de la crisi en favor dels molt rics i poderosos que l’han provocada, ens declarem independents de l’oligarquia financera i de les institucions al seu servei: de la Troika ( BCE, FMI i Comissió Europea), del Regne d’Espanya (amb la monarquia borbònica i l’exèrcit com els seus pilars i garants) i de l’OTAN ( i el tutelatge estadounidenc aparellat). Volem decidir.

  Volem decidir i decidim ser persones lliures i iguals associades; posar el dret a l’existència i vida digna de les persones com a pilar bàsic d’aquesta associació. Aquest dret haurà de ser garantit per sobre de qualsevol obligació de deute, que, en tot cas, haurà de ser auditada per reconèixer o no la seva legitimitat. Les entitats bancàries no han de rebre un euro més en concepte de rescat i els bancs rescatats hauran de passar a control públic.

  Volem decidir i decidim que el dret a l’habitatge està per sobre de qualsevol deute hipotecari i que tot el parc immobiliari desocupat en posessió dels bancs quedi a disposició de la creació d’un parc d’habitatges de lloguer social. S’haurà de vetllar perquè cap persona quedi sense sostre.

  Volem decidir i decidim que totes les persones residents a Catalunya tenim dret a una educació i una sanitat pública i de qualitat garantides i proveïdes de recursos suficients, a una legislació que garanteixi els drets de les persones treballadores asssalariades i autònomes a unes condicions de treball dignes i a participar en les decissions de l’empresa, a una pensió digna per a la vellesa, a un servei de suport a l’autonomia personal per les persones amb diversitat funcional, i a una renda bàsica incondicionada que garateixi la llibertat i permeti a cadascun perseguir llurs projectes. Per tal de garantir-ho s’haurà de distribuïr de forma justa la riquesa que produïm entre tots i totes.

  Volem decidir i decidim apartar, encausar i jutjar als banquers i polítcs de l’antic règim implicats en casos de frau, de corrupció, d’estafa i d’abús de la força.
  Volem decidir i decidim viure en una democràcia real protagonitzada per la majoria de la gent. Volem decidir i decidim començar un procés constituent des de la base per decidir com organitzar l’economia, la política i la societat perquè el 99% de la població puguem accedir a una vida sense precarietat, rica i plena.


 2. El 15J exigim #ReferendumRealJa i que els pobles decidim

  junio 8, 2014 by iaioflautas

  El diumenge 15 de juny sortim al carrer per exigir un #ReferendumRealJA, una convocatòria a la qual hem convocat a un ampli espectre de col·lectius. Som els pobles que decidim el nostre futur i la nostra forma de govern, no la casta aristocràtica, ni l’oligarquia.

  Per això, ens trobarem a plaça Catalunya (Barcelona), espai de confluència i creació de poder popular el 15 Juny a les 11h. No oblideu la gorra, armilla i agua, que fa molta calor.

  Aquí tens l’event de facebook per convidar amics i amigues i moure-ho https://www.facebook.com/events/789992837697986/

  Estigueu atentes! Durant la setmana tenim preparades algunes sorpreses.

  No permetrem que ells decideixin per nosaltres, som la República del 99%
  Per un #ReferendumRealJA
  Els pobles decidim!

  ReferendumRealJa

  La mobilització popular d’aquests anys exigint democràcia real i dret a l’existència de les persones davant unes institucions que han posat per davant els interessos de les oligaquies i els bancs, ha posat en crisi el règim de la Transició.

  És en aquest context, el d’un moviment de les elits per refermar el seu poder i el seu projecte, que es produeix l’abdicació i recanvi a la Corona que tindrà lloc el proper 18 de juny. En vindran més: canvis limitats i pactats de reforma política per combatre la possibilitat ben real d’una ruptura democràtica i l’apertura d’un procés constituent protagonitzats pel 99%.

  Es tracta d’un moviment des de dalt, de blindatge oligàquic i de negar-nos als ciutadans i ciutadanes ser protagonistes de les nostres vides i als pobles el seu dret a decidir el seu futur. Davant els pactes des de dalt, volem decidir, volem democràcia.

  Exigim la realització d’un referèndum que permeti al conjunt dels ciutadans i ciutadanes escollir el cap d’estat (un dret que avui no existeix) i quin model d’estat volen tenir (monarquia o República).

  Ens sumem a totes les iniciatives que s’estan organitzant en aques sentit. I convoquem a una Festa per la Democràcia el 15 de juny a les 11:00 a Pl. Catalunya i a totes les places d’atres municipis que es vulguin afegir.

  Fem una crida a votar a www.referendumrealya.com a les urnes habilitades o a través d’internet, a sortir al carrer el propi dia 19J en què Felip VI serà coronat, així com per exigir procés constituent el dia 21J i el 22J per exigir que el Poble Català decideix; cap pacte cap rei.

  Davant reformes lampedusianes, ruptura democràtica
  Som el 99% i volem decidir
  El 15J fem democràcia

  —————————————————————————————————–
  El 15J, exigimos #ReferendumRealJa y que los pueblos decidamos

  La movilización popular de estos años exigiendo democracia real y derecho a la existencia de las personas ante unas instituciones que han puesto por delante los intereses de las oligaquies y los bancos, ha puesto en crisis el régimen de la Transición.

  Es en este contexto, el de un movimiento de las élites para afianzar su poder y su proyecto, que se produce la abdicación y recambio a la Corona que tendrá lugar el próximo 18 de junio. Vendrán más: cambios limitados y pactados de reforma política para combatir la posibilidad muy real de una ruptura democrática y la apertura de un proceso constituyente protagonizadospor el 99%.

  Se trata de un movimiento desde arriba, de blindaje oligàquico y de negar a los ciudadanos ser protagonistas de nuestras vidas y a los pueblos su derecho a decidir su futuro. Ante los pactos desde arriba, queremos decidir, queremos democracia.

  Exigimos la realización de un referéndum que permita al conjunto de los ciudadanos escoger el jefe de estado (un derecho que hoy no existe) y qué modelo de estado quieren tener (monarquía o República).

  Nos sumamos a todas las iniciativas que se están organizando en esta sentido. Y convocamos a una Fiesta por la Democracia el 15 de junio a las 11:00 en Pl. Catalunya y a todas las plazas de otros municipios que se quieran añadir.

  Hacemos un llamamiento a a votar en www.referendumrealya.com en las urnas habilitadas o a través de internet, a salir a la calle el mismo día 19J en que Felip VI será coronado, así como para exigir proceso constituyente el día 21J y el 22J para exigir que el Pueblo Catalán decide; ningún pacto, ningún rey.

  Ante una reforma lampedusiana, ruptura democrática
  Somos el 99% y queremos decidir
  El 15J hagamos democracia


 3. #OCUPEMLAJUNTAMENT PERQUÈ EXIGIM DRET A L’EXISTÈNCIA, DRET A LA CIUTAT

  mayo 30, 2014 by iaioflautas

  El govern de Barcelona, encapçalat per l’alcalde Xavier Trias, té com a projecte desenvolupar la inserció de Barcelona com a ciutat turística mundial, com a parc temàtic. Un model que implica precarietat pels seus habitants i economia de servei al turisme, mentre la pressió turística s’incrementa sense límit per aconseguir fer de Barcelona un autèntic parc temàtic. La marca Barcelona és la d’una ciutat abocada a satisfer les necessitats dels seus visitants, mentre els seus habitants sobreviuen immersos en la precarietat i la retallada de drets i serveis servint-los.

  Ens rebel·lem contra aquesta idea, contra aquesta realitat de por i degradació. Reivindiquem la ciutat per als seus habitants, per garantir-nos una vida digna de ser viscuda, un dret a l’existència i a construir projectes de vida. I també per preservar l’atractiu i l’autenticitat de la ciutat, no convertint-la en un trist reflex del que va ser.

  Ens rebel·lem contra el fet que els moviments socials d’aquesta ciutat siguin considerats enemics per part del govern municipal. Són un actiu valuós d’aquesta ciutat i un instrument per construir vides més riques i sostenibles social, política, cultural, ambiental i econòmicament.

  Exigim un gir en la direcció de la ciutat, cal que es garanteixi el dret a l’habitatge, el dret al transport, el dret a construir espais civils de creació i participació, la construcció d’una economia diversificada i no de monocultiu turístic.

  És un gir que el govern de Xavier Trias, compromès amb el règim polític que està posant per davant els beneficis financers de la vida dels seus ciutadans, no vol. Un gir que s’ha de fer amb protagonisme dels moviments socials. Aquí algunes de les propostes dels moviments socials pel dret a l’existència, pel dret a la ciutat:

  - Ni un desnonament més a Barcelona. Garantir el dret a l’habitatge.
  Moratòria de desnonaments a Barcelona. Apertura d’habitatges i espais buits i obligació de posar-los en ús a través d’una agència municipal de l’habitatge que garanteixi preus socials.

  - Transport públic a preus populars i assequibles.
  Retirada de l’augment del 2014 i congelació del preu del transport públic d’acord amb les tarifes del 2013; destitució del Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità, presidit pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, per haver incomplert una demanda social i institucional.

  - Prou assetjament als espais d’organització i cultura populars com són els ateneus i centres socials ocupats. Els projectes socials i culturals són una riquesa a potenciar i no un problema a eliminar. Denunciem el setge polític i el desallotjament de projectes socials i culturals com el CSO Can Vies a Sants. També exigim que es faciliti que els equipaments públics o en desús puguin ser gestionats i emprats per col·lectius ciutadans, com el cas de l’Ateneu Harmonia a Sant Andreu.

  Per una Barcelona pel 99%!
  Pel dret a l’existència!
  Pel dret a la ciutat!

  Iaioflautas
  Stop Pujades Transport
  PAH_BCN

  unnamed

   

  #OCUPEMLAJUNTAMENT PORQUE EXIGIMOS DERECHO A LA EXISTENCIA, DERECHO A LA CIUDAD


  El gobierno de Barcelona, encabezado por el alcalde Xavier Trias , tiene como proyecto desarrollar la inserción de Barcelona como ciudad turística mundial, como parque temático. Un modelo que implica precariedad por sus habitantes y economía de servicio al turismo, mientras la presión turística se incrementa sin límite para conseguir hacer de Barcelona un auténtico parque temático. La marca Barcelona es la de una ciudad abocada a satisfacer las necesidades de sus visitantes, mientras sus habitantes sobreviven inmersos en la precariedad y el recorte de derechos y servicios sirviéndolos.

  Nos rebelamos contra esta idea, contra esta realidad de miedo y degradación. Reivindicamos la ciudad para sus habitantes, para garantizarnos una vida digna de ser vivida, un derecho a la existencia ya construir proyectos de vida. Y también para preservar el atractivo y la autenticidad de la ciudad, no convirtiéndola en un triste reflejo de lo que fue.

  Nos rebelamos contra el hecho de que los movimientos sociales de esta ciudad sean considerados enemigos por parte del gobierno municipal. Son un activo valioso de esta ciudad y un instrumento para construir vidas más ricas y sostenibles social, política, cultural, ambiental y económicamente.

  Exigimos un giro en la dirección de la ciudad, a que se garantice el derecho a la vivienda, el derecho al transporte, el derecho a construir espacios civiles de creación y participación, la construcción de una economía diversificada y no de monocultivo turístico.

  Es un giro qu e el gobierno de Xavier Trias, comprometido con el régimen político que está poniendo por delante los beneficios financieros de la vida de sus ciudadanos, no quiere. Un giro que se ha de hacer con protagonismo de los movimientos sociales. Aquí algunas de las propuestas de los movimientos sociales por el derecho a la existencia, por el derecho a la ciudad:

  - Ni un desahucio más en Barcelona. Garantizar el derecho a la vivienda.
  Moratoria de desahucios en Barcelona. Apertura de viviendas y espacios vacíos y obligación de ponerlos en uso a través de una agencia municipal de la vivienda que garantice precios sociales.

  - Transporte público a precios populares y asequibles.
  Retirada del aumento del 2014 y congelación del precio del transporte público de acuerdo con las tarifas del 2013; destitución del Consejo de Administración de la Autoridad del Transporte Metropolitano, presidido por el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, por haber incumplido una demanda social e institucional.

  - Basta de acoso a los espacios de organización y cultura populares como son los ateneos y centros sociales ocupados. Los proyectos sociales y culturales son una riqueza a potenciar y no un problema a eliminar Denunciamos el cerco político y el desalojo de proyectos sociales y culturales como el CSO Can Vies en Sants. También exigimos que se facilite que los equipamientos públicos o en desuso puedan ser gestionados y utilizados por colectivos ciudadanos, como el caso del Ateneu Harmonia en Sant  Andreu.

  Por una Barcelona el 99%!
  Por el derecho a la existencia!
  Por el derecho a la ciudad!

  iaioflautas
  Stop Pujades Transport
  PAH_BCN

  IMG-20140530-WA0013
  IMG-20140530-WA0014IMG-20140530-WA0015
  IMG-20140530-WA0016
  Bo3-1TCIUAEeWHtIMG-20140530-WA0018


 4. #SOMBARCELONA

  mayo 28, 2014 by iaioflautas

  unnamed


 5. Reinventarnos, una propuesta abierta de trabajo desde la réplica de Barcelona #15M

  mayo 15, 2014 by iaioflautas

  Proponemos  multiplicar las réplicas, avanzar en los mecanismos de relación entre réplicas y participar en la apertura de un nuevo ciclo de movilización, así como en la articulación de un movimiento político

  Los iaioflautas vamos a cumplir tres años de andadura el próximo otoño. Somos hijas del 15M, un movimiento que despertó del letargo cívico y político en que estaba sumida esta sociedad. En el marco de una acción de ocupación a los bancos en Barcelona, un 27 de Octubre de 2011, surgió el movimiento de los Iaiolautas. La idea era muy sencilla, hacía falta luchar porque  que nuestr@s hijas y niet@s no vivirán peor que nosotr@s. Las réplicas no se hicieron esperar mucho y vimos con  enorme alegría como el terreno era fértil para que crecieran réplicas en muchas ciudades y pueblos de Catalunya y España.

  Los iaioflautas somos un movimiento horizontal, de carácter asambleario, y las formas de relacionarnos, o de organización, que adoptamos son las estrictamente necesarias para poder asegurar el llevar a cabo los objetivos: difundir y concretar la idea de desobediencia civil  como no reconocimiento de las instituciones existentes y la necesidad  de crear una nueva legalidad al servicio de las personas, la amplia mayoría o el 99%. Nos hemos organizado en torno a dos elementos: acción y comunicación. 

  1- Acción: es nuestra concreción de la idea de lucha y desobediencia civil haciendo una “travesura” mensual con ocupación de instituciones públicas y privadas que emprobrecen y recortan derechos y libertades a las personas. Nuestro método para hacerlo posible siempre ha sido la discreción y la confianza para hacer posible la acción.

  2- Comunicación: hacer llegar la acción y la idea que transmite al máximo de personas. Para ello han sido claves las tecnologías de la información y las redes sociales (nos siguen 34.000 personas en twitter, 13.000 en facebook) y el blog. En concreto destacamos la importancia de twitter. Es el impacto de las acciones en las redes sociales lo que nos ha abierto las puertas a la prensa convencional.

  Lo que hacemos, sentimos que es parte de un movimiento mucho más amplio, una corriente de fondo que conecta con el 15M y que nos gustaría que se articulase en un amplio movimiento politico o imaginario colectivo para el derecho a la existencia y una vida digna, para la democracia real

  Para avanzar en estos propósitos, en los cuales no es despreciable el papel que podemos jugar los iaflautas, seguramente ha llegado el momento de mejorar nuestros mecanismos de relación y apredizaje mútuo entre réplicas. Es un momento en que es necesario que nos reinventemos y que mejoremos nuestro funcionamiento y repercusión. Proponemos tres instrumentos o mecanismos:

  a-  Aprovechamiento  de la web común en que cada uno gestione su apartado con total autonomía, pero al ser común nos ayude a conocer unas de otras y a proyectar nuestras luchas.

  b- Creación de grupos de correo  (googlegroups) y de mensajería (whatsapp o telegram) para relación horizontal y coordinación, incluida la coordinación de travesuras si se ve necesario para amplificar su alcance.

  c- Encuentro anual coincidiendo con el aniversario en ciudades donde existan réplicas iaiofluateras con tres objetivos: primero, hacer una travesura de impacto estatal, segundo, aprender unas de otras y tercero hacer una actividad lúdica y festiva  para potenciar la fraternidad entre nosotras. Este año, teniendo presente que en Barcelona y en Valencia ya lo hicimos en años pasados, podría ser en algún otro lugar. Creemos que podría ser interesante crear un documento colaborativo para preparar un encuentro de una o dos personas por réplica y que esta reunión presencial de una comisión de enlace prepare una propuesta abierta a todas las réplicas. Además publicitar en las redes la asamblea para que se sumen más personas e incentivemos la activación de nuevas réplicas. Proponemos el siguiente texto como primer llamamiento:

   Abramos  un nuevo ciclo de luchas y articulemos un movimiento político por el  derecho a la existencia: el primero de los derechos en una democracia  real

   El  derecho a la existencia es el primero de los derechos, el que  garantiza  que pueda haber ciudadan@s libres. Sólo garantizando  el  derecho a la existencia para tod@s, puede haber democracia. Un  régimen  que pone el derecho de los acreedores de la deuda por delante del derecho  a la  existencia en condiciones dignas, NO puede ser llamado  democrático. Es un régimen enemigo del 99%, un régimen que es nuestro enemigo.

  Han roto el contrato social y  nosotras respondemos con la desobediencia civil. Nuestra  respuesta tiene que ser masiva, generacionalmente  solidaria, común.  Queremos abrir un nuevo ciclo de movilizaciones y articular un movimiento político,  en que volvamos a  golpear juntas, en que volvamos a hacer nuestras  las  calles y las  plazas. En que volvamos a sentirnos protagonistas de  nuestras vidas. En  que sentemos las condiciones del fin de este  régimen,  más peligroso  por agonizante, y abramos la posibilidad de  procesos  constituyentes  del 99%, de democracia real que por fin pongan  al ser  humano y el  derecho a la existencia como prioridad.


  Si  se destruyen las  mínimas  conquistas de vida  digna para la mayoría,  no quedará nada de democracia  reconocible. Sólo  miedo y sumisión. Ante  el proyecto del 1% de garantizar sus beneficios a costa de la miseria  del 99%, imponiendo  como prioridad  el pago de una deuda generada para  salvarlos de los  efectos de su especulación financiera, nosotras  respondemos proponiendo  más garantías para una vida digna, más  democracia: 

  1. Ni un euro más para rescatar los bancos. No a la deudocracia.

  2. Educación, sanidad y servicios públicos y de calidad. 

  3. No a la precariedad. Retirada de la reforma laboral y de jubliación.

  4. Derecho a la vivienda. No a los desahucios y alquiler social.

  5. Renda Básica universal. 

  6. Derechos y libertades civiles, políticos y reproductivos.

  Nos quieren quitar lo  poco que les conseguimos arrancar con  generaciones de lucha. Pues  nosotras queremos más garantías del  derecho a la existencia. Para garantizar  ciudadan@s libres y una  democracia real. Todos los obstáculos que se opongan a medidas conducentes al derecho a la   existencia, sean de organización económica, de acumulación de riqueza y  de poder, deben ser removidos por antidemocráticos. Los gobiernos están   sirviendo a la oligarquía. Es hora que dimitan y dejen paso a la  democracia.

   Somos  ciudadan@s. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros.

   Queremos derecho a la existencia y vida digna. Queremos democracia real.

   *Propuesta de trabajo abierta  presentada als resto de réplicas en la reunión de Valencia hace un par de semanas.


 6. Acció contra l’atur i la privatització del Servei d’Ocupació

  abril 30, 2014 by iaioflautas

  30 d’abril de 2014. Primera acció de continuitat del 22M convocada arreu de l’estat. D’11 a 13h s’han ocupat multitud de Serveis d’Ocupació i INEMs en una jornada de lluita contra l’atur massiu i la privatització de la cerca de llocs de treball. Un grup de iaioflautas va participar en l’acció al SOC de Lesseps.


 7. Per una banca pública, ètica i social. Perquè l’hem pagada i és nostra, l’ocupem #CXpública

  abril 25, 2014 by iaioflautas

  Avui 25 d’abril ocupem les oficines centrals de Catalunya Caixa, a Pl. Antonio Maura 6, perquè és nostra, l’hem pagat amb els diners de tots i totes, i cal que la posem al servei de totes i tots. No se la poden malvendre. Cal posar-la al servei de totes i tots.

  La nostra primera acció va consistir en denunciar els rescats bancaris com a socialització de pèrdues, convertides en deute públic,la gran coartada per les polítiques d’austeritat i la fi de drets socials bàsics. Demanàvem la garantia del dret a l’habitatge (aturant els desnonaments i amb lloguer social dels parc d’habitatges buits en mans de les entitats financeres) i assenyalàvem la necessitat de reorientar l’economia cap a cobrir els drets i les necessitats de les persones.

  Avui aquestes reivindicacions són més vives que mai i no podem permetre que segueixin engreixant la riquesa i el poder de la gran banca a costa de la vida del 99%. Per això subscribim la campanya per una banca pública, ètica i social, en què s’inscriu l’acció d’avui.

  Posem fi al saqueig del que és de totes! Al 99% el que és del 99%!
  Banca pública, ètica i social. Fem-la nostra.


  MANIFEST PER UNA BANCA PÚBLICA, ÈTICA I SOCIAL

  Una de les manifestacions més visibles de la privatització i desmantellament de l’Estat social és el repartiment del botí de les caixes d’estalvi entre els principals bancs privats: BBVA, Santander, la Caixa i Sabadell.

  Els bancs nacionalitzats (Bankia, CatalunyaCaixa i Novacaixagalicia), als que s’ha injectat milions d’euros de fons públics, pertanyen legítimament a la ciutadania. Encara som a temps d’impedir que siguin regalats a entitats privades i de reclamar que les seves infraestructures constitueixin l’embrió d’una banca pública.

  Enfront de la banca privada especuladora proposem la creació d’una banca pública, ètica i amb control social.

  Exigim recuperar les caixes reprivatitzades i nacionalitzades i els actius de Sareb per posar-los al servei de la societat.

  ● Per preservar els diners públics utilitzats.
  ● Per crear un parc d’habitatges públics.
  ● Com a eina per a superar la crisi actual tornant el flux de crèdit i per a impulsar un altre model productiu amb criteris ètics i sostenibles.
  ● Com a contrapès al poder de la banca privada.
  ● Com a impulsora d’unes finances transparents, ètiques i amb control democràtic i social i com a part d’una estratègia per recuperar la sobirania econòmica.

  En suma, per convertir els serveis financers en un servei públic.

  http://bancapublica.org

  logo_banca_publica

  Por una banca pública, ética y social . Porque lo hemos pagado y es nuestra, la ocupamos #CXpública

  Hoy 25 de abril  ocupamos las oficinas centrales de Catalunya Caixa, en Pl. Antonio Maura 6,  porque es nuestra, la hemos pagado con el dinero de todos y todos,  y es necesario que la pongamos al servicio de todas y todos. No la pueden malvender. Hay que ponerla al servicio de todas y todos.

  Nuestra primera acción consistió en denunciar los rescates bancarios como socialización de pérdidas, convertidas en deuda pública, la gran coartada por las políticas de austeridad y el fin de los derechos sociales básicos. Pedíamos la garantía del derecho a la vivienda (deteniendo los desahucios y con alquiler social de los parque de viviendas vacías en manos de las entidades financieras) y señalábamos la necesidad de reorientar la economía hacia cubrir los derechos y las necesidades de las personas.

  Hoy estas reivindicaciones están  más vivas que nunca y no podemos permitir que sigan incrementando la riqueza y el poder de la gran banca a costa de la vida del 99 %. Por eso suscribimos la campaña por una banca pública, ética y social, e lal que se inscribe la acción de hoy.

  Pongamos fin al saqueo de lo que es de todos! Al 99% lo que es del 99%!
  Banca pública, ética y social. Hagámosla nuestra!

  MANIFIESTO POR UNA BANCA PÚBLICA , ÉTICA Y SOCIAL

  Una de las manifestaciones más visibles de la privatización y desmantelamiento del Estado social es el reparto del botín de las cajas de ahorro entre los principales bancos privados: BBVA, Santander, la Caixa y Sabadell.

  Los bancos nacionalizados ( Bankia, CatalunyaCaixa y Novacaixagalicia), a los que se ha inyectado millones de euros de fondos público , pertenecen legítimamente a la ciudadanía. Aún estamos a tiempo de impedir que sean regalados a entidades privadas y de reclamar que sus infraestructuras constituyan el embrión de una banca pública.

  Frente a la banca privada especuladora proponemos la creación de una banca pública , ética y con control social.

  Exigimos recuperar las cajas reprivatitzades y nacionalizadas y los activos de Sareb para ponerlos al servicio de la sociedad.

  ● Para preservar el dinero público utilizado.
  ● Para crear un parque de viviendas públicas.
  ● Como herramienta para superar la crisis actual volviendo el flujo de crédito y para impulsar otro modelo productivo con criterios éticos y sostenibles.
  ● Como contrapeso al poder de la banca privada.
  ● Como impulsora de unas finanzas transparentes, éticas y con control democrático y social y como parte de una estrategia para recuperar la soberanía económica.

  En suma , para convertir los servicios financieros en un servicio público.

  http://bancapublica.org

  cxpublica3CXpublica6CXpublica5


 8. TMB es burla de les peticions de Stop Pujades

  abril 12, 2014 by iaioflautas  Divendres 10 d’abril de 2014. Mentre una delegació de Stop Pujades es reuneix amb la direcció de TMB, un centenar de persones protagonitzen una acció reivindicativa a l’estació de La Sagrera. La reunió finalitza sense cap resultat i les mobilitzacions per exigir preus populars en el transport públic continuaran.


 9. Crónica de la participación de @iaioflautas en las Marchas de la Dignidad #22M

  abril 8, 2014 by iaioflautas


 10. Ocupem ENDESA per denunciar la pobresa energètica. Per una vida digna #dretsenergètics pel 99%

  marzo 28, 2014 by iaioflautas

  Avui 28 de març, ocupem les oficines de FECSA-ENDESA a  Avinguda Vilanova 12-14 (Barcelona) per posar sobre la taula que es nega el dret a l’existència sistemàticament a milers i milers de persones. Per això ens sumem a l’Aliança contra la pobresa energètica i adjuntem el comunicat que hem fet.

   D’una banda, atur massiu i precarietat, de l’altra augment del preu de serveis bàsics per a la vida com aigua, llum, gas i transport. Enmig, empreses oligopòliques amb uns mercats captius que exprimeixen per fer beneficis escandalosos i polítics que passen dels governs als consells d’administració d’aquestes empreses amb sous milionaris.

  Prou precarització de la vida.  Prou aixafament del 99% per part de l’1%. Dret a l’existència! Prou portes giratòries!. Que dimiteixin els governs!

  Contra la pobresa energètica,  per una vida digna  #drets enegètics pel 99%

  ENDESA2

  ————————————————————————————————————————————————–

  Denunciem que continuen els talls d’aigua, llum i gas

  Menys burles i més solucions: Ningú sense beure, rentar-se, escalfar-se i veure a la nit

   A Catalunya estem vivim una greu situació. 2,2 milions de persones en estat de pobresa, gairebé un terç de la població, dels quals 300.000 són nens i nenes. A més a més, 600.000 persones es troben en una situació de pobresa absoluta. El resultat és que moltes famílies no poden tenir accés a una necessitat vital com és un habitatge digne, però tampoc a  l’aigua, el gas i la llum. Els bens energètics són essencials per escalfar-nos, per poder menjar calent, veure’ns a la nit o apaivagar la set o rentar-nos, és a dir, per a poder sobreviure.

   Fa quatre setmanes ja vam denunciar que la única acció de govern realitzada a través d‘un vergonyant Decret llei sobre el Codi de Consum ha tingut un resultat nefast. Un Decret que fa una definició de família vulnerable que n’exclou a la majoria de les afectades per l’actual pobresa, i un procés d’acreditació altament confús i inoperatiu. Per acabar de d’adobar-ho el text del decret literalment diu «el consumidor té dret a satisfer el deute pendent de manera integrada i fraccionada entre els mesos d’abril a octubre següents». A més considera inexplicablement que les famílies vulnerables a l’estiu tindran capacitat de pagar el doble, els rebuts aplaçats més els que pertoquin. El resultat només si han pogut acollir poques desenes de famílies i en cap cas s’ha solucionat el problema.

   Els exemples són esfereïdors, Fran i Maria un matrimoni de Sant Adrià del Besós manifesta, “tenemos 3 menores a nuestro cargo, entre los dos tenemos unos ingresos de 427 €. Estamos negociando el fraccionamiento de la deuda del gas con la Asistenta Social del Ayuntamiento, pero como vamos a poder pagarla en esta situación si se nos van acumulando?”. D’altra banda, José, veí de Mollet ens diu: “Soy un hombre que tiene mujer y una hija con diabetes tipo1 por no poder pagar el gas natural estamos pasando el invierno sin calefaccion y sin agua caliente”.

   De cap manera podem admetre la justificació de no poder evitar els tall perquè el govern no té pressupost quan a Catalunya les empreses que distribueixen en règim de monopoli la llum (Endesa), el gas (Gas Natural Fenosa) i l’aigua (Agbar), van obtenir respectivament 2.771 M€, 1.657 M€ i 432,9 M€ de benefici el 2012. A costa de pujar la tarifa elèctrica un 83% des de 2003 i la d’aigua un 65% des de 2008, a la vegada que tallaven l’electricitat a 1,4 milions de persones a l’estat a Espanyol així com s’han produït 300.000 talls d’aigua. No es pot dir que no hi ha diners quan la Generalitat ha ingressat 300 M€ del cànon concessional d’Aigües Ter Llobregat per fer polítiques d’aigua, l’Àrea Metropolitana de Barcelona en fixa un de 20 M€ i ens en fa pagar un altre de 5 M€ per accedir, inacceptablement, al coneixement d’Agbar o l’Ajuntament de Girona es gasta 1 M€ del seu cànon en comprar obres d’art, per citar només alguns exemples. Això sí, hem de reconèixer també que alguns Ajuntaments multipliquen els seus ajuts per apaivagar aquesta lamentable situació.

   La Ciutadania se sent burlada i per aquest motiu ens adrecem al Síndic de Greuges de nou per a presentar una queixa, per l’abús de poder de les grans companyies i les insuficients mesures acordades pel govern amb una petita mostra de casos concrets dels múltiples existents. En aquesta nova queixa demostrem com aquest Decret no ha donat solució als greus problemes de les famílies més desfavorides i, a fi de bé, sol·licitem al Síndic de Greuges que alerti al Govern de la Generalitat de Catalunya del seu deure de governar per a tots els catalans i catalanes sense distinció i de l’abús que cometen les companyies d’abastaments bàsics.

   Fa un mes vam demanar al Govern convocar la Taula per la Pobresa per tal d’establir mesures efectives i d’urgència per combatre la pobresa energètica. No només no ens han respost sinó que a més han vetat la participació de la societat civil al Ple del Parlament sobre pobresa dels pròxims 13 i 14 de març. Queda clar que aquest Govern està més preocupat per la classe extractiva catalana que no pas pel terç de persones que viuen sota el llindar de la pobresa i l’exclusió social. Davant aquesta passivitat presentem una moció que farem arribar avui mateix als municipis de Catalunya. En la mateixa sol·licitem acords dels plens per garantir una protecció real a les persones que no poden pagar els rebuts i necessiten aigua, llum i gas per viure

  ·      El dret a mantenir unes condicions de vida digna de climatització i disponibilitat dels mínims d’aigua potable

  ·      La condonació dels deutes

  ·      Que els costos de les bonificacions vagin a càrrec de les distribuïdores,

  ·      Que com a principi de precaució no es produeixi cap tall sense poder demostrar que a la llar hi ha prou capacitat econòmica per fer front al rebut bàsic.

  ·      Instem l’administració competent a l’elaboració d’una auditoria per identificar els costos reals, amb l’objectiu d’eliminar despeses innecessàries per a la prestació d’un servei públic bàsic amb l’objectiu de no carregar el cost sobre la ciutadania.

  ·      I, finalment, sol·licitem transparència amb la publicació de la informació sobre nombre de talls produïts, de famílies que reben bonificacions relacionades amb la pobresa energètica i d’altres dades importants. Totes  aquestes dades hauran de ser trameses al IDESCAT per a poder-ne fer el seguiment adequat.

  Per concloure, l’Aliança contra la Pobresa Energètica anuncia que mentre no es duguin terme propostes reals per combatre la pobresa energètica seguirà mobilitzant la ciutadania per denunciar aquesta absurda, injusta e inhumana situació d’atemptat als Drets Humans més fonamentals.

  Aliança contra la pobresa energètica

  Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya
  Coordinadora d’assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya
  Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona
  Front Cívic de Catalunya
  Iaioflautas
  Marea Pensionistes
  Plataforma Afectats per la Hipoteca de Catalunya
  Plataforma Aigua és Vida
  Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària
  Unió de Consumidors de Catalunya
  Xarxa per la Sobirania Energètica
   

   Contactes:

  Maria Campuzano 608092226

  Eloi Badia 649860307

  Quim Pérez 647915639

  ENDESA                    més fotos: @fotomovimiento